Citation of paper, Highly luminescent carbon nanodots by microwave-assisted pyrolysis

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
70
Christy L Haynes515915,73111.4
50
Zhao-Sheng Qian5984,4117.1
Bo Zhi5215046.4
Joaquim C G Esteves Da Silva52866,4502.8
Hao Li4522,4909.7
Md Tanvir Hasan4143428.3
Xue-Bo Yin41045,2778.2
Yi Lv42256,8994.5
Huan-Tsung Chang439321,3225.5
Shoujun Zhu413518,57223.3
Hui Feng4854,0727.5
Junhu Zhang418816,5098.8
Si-Yong Gu3435274.3
Robert J Hamers335324,3715.6
Francesca Arcudi3341,2699.7
Patricia L Blackwelder3421,0053.4
Xingyuan Liu31224,4415.4
Yanli Zhao352129,07710.9
Maurizio Prato373964,4727.5
Luka Đorđević3451,1827.7
Lin Ge3121333.9
Ayan Pal3112186.1
Mark G Humphrey335210,8973.2
Radek Zboril362741,6089.8
Julian Schneider3291,4679.6
Chien-Te Hsieh31896,5644.3
Zhi Yang332418,0268.3
Nataliya G Pozdnyakova3181541.8
Eliana F C Simões3162833.4
Vinay Sharma3297556.6
Yuan Xiong3451,6919.6
Szczepan Bednarz3265473.5
Cai-Feng Wang21696,1144.9
Mukeshchand R Thakur2451,7166.4
Xiaodong Zhang2582,87211.4
20
Nathan Ravi2265243.6
Yuehe Lin256653,77012.3
Vanesa Romero2389414.1
Hairong Li291393.4
Hideto Matsuyama249412,4643.7
Manuel Algarra21322,5363.4
Md Palashuddin Sk2215986.1
Ashmi Mewada2281,0814.9
Shaikh M Mobin256015,2403.7
Fu-Gen Wu21745,6448.1
Jiajia Huang2307237.3
Lingpeng Yan2316406.1

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
RSC Advances583.6★★
Nanoscale267.5★★
Carbon2110.1★★
Journal of Materials Chemistry C197★★
Journal of Materials Chemistry B167.1★★
Sensors and Actuators B: Chemical168.3★★
ACS Applied Materials & Interfaces139.4★★
Journal of Physical Chemistry C123.7★★
Talanta116.1★★
Mikrochimica Acta105.7★★
New Journal of Chemistry93.5★★
Nanotechnology93.3★★
ACS Applied Nano Materials85.5
Journal of Fluorescence82.3★★
Optical Materials83.3★★
Journal of Colloid and Interface Science89.1★★
Physical Chemistry Chemical Physics83.5★★
Chemical Communications85.7★★
Journal of Materials Science64.2★★
Luminescence62.5★★
ACS Sustainable Chemistry and Engineering68.2
Analyst, The64.9★★
Chemistry - A European Journal64.6★★
Scientific Reports64.7★★
Methods and Applications in Fluorescence53★★
Materials Science and Engineering C58.1
Biosensors and Bioelectronics511.6★★
Journal of Luminescence53.7★★
Journal of Materials Chemistry A512.8★★
Chemical Engineering Journal514.6★★
Analytical Chemistry57.7★★
Materials Letters43.2★★
Journal of Nanoparticle Research42.2★★
ChemPhysChem43.1★★
Microchemical Journal44.7★★
Materials43.4
Chemistry of Materials49.5★★
Food Chemistry48.3★★
Analytica Chimica Acta46.5★★
Applied Surface Science46.6★★
Chemical Physics Letters42.4★★
Advanced Materials Research30.5
Nanoscale Advances35
Materials Chemistry Frontiers37.7
Particle and Particle Systems Characterization33★★
Materials Today321.5★★
Journal of Nanomaterials33.1★★
Nanomaterials35.2
ACS Omega33.8
Materials Research Express31.6