Citation of paper, Transparent triboelectric nanogenerators and self-powered pressure sensors based on micropatterned plastic films

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Zhong Lin Wang1112135260,55517.4
Sang-Woo Kim2533618,5139.1
Qingshen Jing206111,05923.2
Zong-Hong Lin1912110,40410.2
Haixia Zhang181456,2688
Vincent Ch Lee1748715,1376.8
Sihong Wang176416,09137.7
Simiao Niu168717,10731.7
Wenzhuo Wu1512011,79214.1
Jae Su Yu1543412,2225.9
Yusheng Zhou134910,84325.7
Yannan Xie13455,02114.2
Qiongfeng Shi13763,80017.2
Cao-Feng Pan1324416,06913.6
Bhaskar Dudem12351,1339.4
Jun Zhou1118920,27215.7
Daewon Kim11812,1785.6
Long Lin108317,37225.4
Xiangyu Chen101375,59311.8
Weiqing Yang102219,19310
Youbin Zheng9602,05510.1
Haotian Chen9432,10710.5
Youfan Hu9788,43313.8
Junyi Zhai91147,81011.6
Yan Zhang817410,8219.7
Sang-Jae Kim830012,6837.9
Junghyo Nah88312,42112.9
Jonghwa Park8333,13619.9
Mayue Shi8185875.6
Qijun Sun7632,73314.6
Venkateswaran Vivekananthan7379448.8
Zhou Li71759,23513.7
Xiaoming Tao751818,4633.9
Xiao-Sheng Zhang7422,2709.6
Yong Qin61148,82011.1
Shahrzad Towfighian6537303.5
Kaushik Parida6332,49818.8
Lim Wei Yap5523,09813.2
Xiandi Wang5343,10920.8
Ying Liu5307,22725.5
Qi Xu5391,3789.5
Majid Taghavi5303132.9
Yunlong Zi51269,74415.9
Dukhyun Choi51184,3416.2
Arunkumar Chandrasekhar5611,6298.2
Wenlong Cheng519611,34510.3
Zhen Wen51068,48317.5
Li Cheng5241,0758.1
Divij Bhatia5204105.5
Myeong-Lok Seol5722,5685.2

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Nano Energy23817.1★★
ACS Applied Materials & Interfaces609.5★★
ACS Nano5216.7★★
Advanced Materials5224★★★
Advanced Functional Materials4615.6★★
Advanced Materials Technologies316.8
Nanoscale317.7★★
Journal of Materials Chemistry A2813★★
Advanced Energy Materials2121.8★★
Scientific Reports204.9★★
RSC Advances193.7★★
Nano Research1810★★
Nanotechnology173.4★★
Nature Communications1717.4
Sensors and Actuators A: Physical153.9★★
Journal of Materials Chemistry C147.1★★
Sensors133.8★★
Energy and Environmental Science1235.4★★
Nanomaterials125.4
Small1211★★
Smart Materials and Structures113.4★★
Advanced Electronic Materials106.4
Nano Letters1011.5★★
ACS Applied Electronic Materials84
Micromachines83.3
Springer Theses70.1
Journal of Micromechanics and Microengineering72★★
APL Materials65.7
Advanced Science613.6
Science Advances614.3
Chemical Engineering Journal614.7★★
Applied Surface Science66.7★★
ACS Sensors59.2
Journal Physics D: Applied Physics53★★
Journal of Materials Science44.3★★
EcoMat49.4
Advanced Intelligent Systems46
Green Energy and Technology40.6
Science and Technology of Advanced Materials47.1★★
Advanced Materials Interfaces44.6★★
Journal of Semiconductors42.3
Journal of Nanomaterials43.2★★
ACS Omega43.9
IEEE Sensors Journal44★★
Applied Energy410.7★★
Energies43.1★★
Energy47.9★★
Sensors and Actuators B: Chemical48.5★★
Japanese Journal of Applied Physics41.4
Applied Physics Letters43.4★★