Citation of paper, Thermal conductivity of carbon nanotubes and their polymer nanocomposites: A review

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Feng Gong11712,3628.8
Alberto Fina10955,1086.5
Shengtai Zhou9444312.5
Xu Jianbin845819,2916.6
Xingyi Huang815511,54811.5
Hai Duong8953,2285.7
Yiu-Wing Mai664333,9064.6
Soo-Jin Park6102932,2884.4
Mohammed Naffakh6652,5173.4
60
Yong Wang52588,0735.6
Kai Wu5511,64010.7
Liwen Mu5851,7954.6
Matteo Fasano5571,0534.2
Miguel A López Manchado51638,9325.4
Yunsheng Ye5904,0657.9
50
Chun-Yi Zhi543135,85616.4
Claudiane M Ouellet-Plamondon4661,2624.1
Bohayra Mortazavi41385,0148.7
M Mar Bernal4219905.4
Masoud Bozorg Bigdeli4112384.3
40
Anna Szymczyk4781,1252.1
40
Jozsef Gabor Kovacs4621,0322.2
Jun Liu4472,1826.8
Julio Gomez4581,6403.8
Minh Canh Vu4252875
Yuezhan Feng41626,05216.9
Satish Kumar420811,1574.6
Alex Adronov41335,8423.6
Andras Suplicz4161651.7
Marian A Gomez-Fatou Rodriguez41615,5842.8
Ping Zhang4511,1384.6
Tetsuya Yamamoto41211,3911.6
Petra Pötschke432620,0266.3
Li-Zhi Zhang42006,0463.6
Gary Ellis31303,6002.7
30
J Rodrigo Velez-Cordero3193732.2
Yangyang Gao3498522.7
Yoong Ahm Kim32187,4363.8
Abderrahim Boudenne3592,2653.7
Juan Hernández-Cordero3726220.7
Jae Hun Seol3272,1897.6
Ayesha Kausar33643,9742.4
Mohammad Rasoul Delfani3181291.2
Alessandro Di Pierro36683.7
Pietro Asinari31312,9383.3

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Composites Science and Technology698.5★★
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing598.3★★
ACS Applied Materials & Interfaces479.4★★
RSC Advances443.6★★
Journal of Applied Polymer Science422.8★★
Polymer Composites363★★
Polymers364.4
Carbon3410.1★★
Polymer293.8★★
Composites Part B: Engineering289.9★★
International Journal of Heat and Mass Transfer204.9★★
Nanomaterials185.2
Scientific Reports184.7★★
Journal of Materials Science164.2★★
Journal of Physical Chemistry C163.7★★
Journal of Composite Materials132.7★★
Progress in Polymer Science1228.9★★
Polymers for Advanced Technologies123.1★★
Journal of Polymer Research112.7★★
Polymer Testing114.3★★
Applied Thermal Engineering115.7★★
Industrial & Engineering Chemistry Research113.9★★
Journal of Applied Physics112.4★★
Composites Communications106.5
Polymer Engineering and Science102.2★★
Materials103.4
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry94★★
Advanced Materials Interfaces94.5★★
International Journal of Thermal Sciences94.1★★
Polymer International93.2★★
Materials and Design97.9★★
Journal of Materials Chemistry C97★★
Plastics, Rubber and Composites81.5★★
Journal of Thermoplastic Composite Materials81.9★★
ACS Nano816.4★★
Journal of Materials Chemistry A812.8★★
Advanced Materials823.6★★★
Chemical Engineering Journal814.6★★
Physical Chemistry Chemical Physics83.5★★
Applied Physics Letters83.3★★
Advances in Polymer Technology71.8★★
ACS Applied Nano Materials75.5
Macromolecular Materials and Engineering73.7★★
Nano Energy716.9★★
Polymer Bulletin72.4★★
Computational Materials Science73.2★★
Composite Structures75.3★★
Advanced Functional Materials715.4★★
European Polymer Journal75.1★★
Journal of Materials Science: Materials in Electronics72★★