Citation of paper, Freestanding palladium nanosheets with plasmonic and catalytic properties

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Hua Zhang26729108,61720.7
Yu Chen1635132,58418.6
Zhuang Liu1647582,81325
Zhanxi Fan139312,22522.1
Lin Gu13100566,47015.9
Rujia Zou101599,0127.8
90
Zhi-Cheng Zhang91157,19215
80
Zhigang Chen818014,45510.7
Younan Xia8678131,48016.8
Chaoliang Tan714619,92025
Han Lin7686,94325.1
Dongdong Xu7582,15911
Qi Shao71556,54314.3
Yuxin Liu7419985.1
Bo Li7523,00012.9
Yusuke Yamauchi7101256,93411.5
Bo Chen720213,12115.4
Binghui Wu6695,77115.7
Xun Hong6797,42719.2
60
Zongyi Qin6872,4034.7
Nan-Feng Zheng627828,07615.1
Guosheng Song61007,31614.8
Sang Woo Han Han61798,3974.4
Shuifen Xie5624,79310
Hong Yang515818,2599.4
Min Han51085,2757.7
Ben Liu5912,6188.4
50
Xiaohu Xia5707,37814.4
Kun Qi5391,67613
Xiao-Ming Sun532840,94816.3
Yujie Xiong528234,66217.2
50
Han Zhang596860,38614.8
Bing Ni5492,23610.1
Yueming Tan4814,3097.6
Xiao-Qing Huang422520,53720
Zichao Li4561,36010.1
40
Fu-Gen Wu41746,1149.2
Rui-Xuan Qin4403,07720.2
Weitao Zheng440814,4346.5
Huey Hoon Hng423617,2857.3
Chao Wang415824,70625
Chengyi Hu4161,30616.2
Yung-Tin Pan4302,23716.7
Xi Yin4261,4846.8

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Nanoscale797.7★★
Advanced Materials4724★★★
ACS Applied Materials & Interfaces359.5★★
Journal of the American Chemical Society3416.4★★
Chemical Communications325.8★★
Advanced Functional Materials3115.6★★
Small2911★★
ACS Nano2816.7★★
RSC Advances283.7★★
Angewandte Chemie - International Edition2716.4★★
Angewandte Chemie273.6★★
Journal of Materials Chemistry B267.3★★
Journal of Materials Chemistry A2213★★
Nano Research2110★★
Chemistry of Materials219.6★★
Nano Letters1911.5★★
Biomaterials1915.6★★
Chemical Society Reviews1858.5★★
Chemical Reviews1568.1★★
Chemistry - A European Journal154.8★★
Nature Communications1317.4
Journal of Physical Chemistry C133.8★★
ACS Catalysis1113.1
Journal of Power Sources118.9★★
International Journal of Hydrogen Energy116.7★★
Scientific Reports114.9★★
Chemical Science109.4★★
Electrochimica Acta106.7★★
Applied Surface Science106.7★★
Langmuir104★★
Physical Chemistry Chemical Physics93.6★★
Advanced Science813.6
CrystEngComm83.3
Nano Today717.9★★
ACS Applied Nano Materials75.6
Colloids and Surfaces B: Biointerfaces76★★
Journal of Materials Chemistry C77.1★★
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects75.1★★
Nanotechnology73.4★★
Journal of Colloid and Interface Science79.3★★
Nanoscale Horizons610.8
ChemNanoMat63.5
Nano Energy617.1★★
Applied Catalysis B: Environmental621.8★★
New Journal of Chemistry63.6★★
Science China Materials57.1
Science China Chemistry57.9★★
Frontiers in Chemistry55
Coordination Chemistry Reviews523.2★★
Nanomaterials55.4