Citation of paper, Synthesis of "clean" and well-dispersive Pd nanoparticles with excellent electrocatalytic property on graphene oxide

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Munetaka Oyama132207,0012.9
Zhixiong Cai12352,0249.6
Yi-Jun Xu1024830,92220.5
Zheye Zhang9473,44513.8
Hua-Jie Huang8643,67411.2
Yu Han642632,34314.7
Caiqin Wang6763,1777.9
Qiang Xu663355,77414.9
Weitao Zheng540814,4346.5
Nikhil R Jana516617,5548.5
Xin Liu51022,8124.9
Qi-Long Zhu51289,83518.1
Min-Quan Yang5598,28220.6
Colin L Raston454217,1792.5
Xie Quan457530,0847.9
Min Han41085,2757.7
Qing Jiang479929,1355.6
Ping Yu41436,1746.9
Xianjue Chen4912,7897.6
Renfeng4602,5897.3
Jun-Min Yan413213,69918
Hideyuki Nakanishi3601,0912.3
Chengmin Shen3984,6194.3
Bing Zhang3612,2574.7
30
Zhaoyin Hou31396,6535.1
S Abraham John31824,3923.3
Yunbin He31994,7354.1
Zi-Rong Tang310410,84220.5
Avijit Mondal3124044.9
Lian Ying Zhang3702,2309.8
Mingshang Jin3748,15212.2
Heyou Han32148,6986.7
Yunxing Li3731,0853.4
Ren Ren3216208.3
Zhifang Wang32793914.5
Yusuke Yamauchi3101256,93411.5
Hong-Jie Zhang359430,8466.9
Laura Pastor Pérez2701,4296.5
Anupam Singha Roy2812,1003
Jiawei Liu24183210.1
Tao Wu2502,1506.8
Ana Belen2337444.1
Wei Chen21806,2176.3
Meng Liu2722,3595.7
Tao Mei21012,5846.3
Yukihide Shiraishi21343,6934.5
Younan Xia2678131,48016.8
Ruiyi Wang2243254.3
20

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
RSC Advances503.7★★
Electrochimica Acta346.7★★
Journal of Materials Chemistry A3213★★
ACS Applied Materials & Interfaces299.5★★
Nanoscale287.7★★
Chemical Communications225.8★★
International Journal of Hydrogen Energy166.7★★
Journal of Power Sources158.9★★
Carbon1410.4★★
ChemistrySelect121.8
Applied Surface Science126.7★★
Journal of Materials Chemistry11
New Journal of Chemistry103.6★★
Sensors and Actuators B: Chemical108.5★★
Applied Catalysis B: Environmental921.8★★
Advanced Materials924★★★
Journal of Electroanalytical Chemistry84.1★★
Nanotechnology83.4★★
Journal of the American Chemical Society816.4★★
Applied Organometallic Chemistry73.1★★
Chemical Society Reviews758.5★★
Biosensors and Bioelectronics711.8★★
Journal of Colloid and Interface Science79.3★★
Journal of Physical Chemistry C73.8★★
Langmuir74★★
Scientific Reports74.9★★
Chinese Journal of Catalysis611.3★★
Nano Research610★★
ChemCatChem65.2★★
ACS Catalysis613.1
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects65.1★★
Dalton Transactions64.3★★
Physical Chemistry Chemical Physics63.6★★
Catalysts54★★
Catalysis Science and Technology55.5★★
Electrochemistry Communications55.1★★
Journal of Materials Chemistry B57.3★★
Mikrochimica Acta55.8★★
Materials Research Bulletin55.1★★
Materials Chemistry and Physics54.4★★
Talanta56.2★★
Industrial & Engineering Chemistry Research53.9★★
Chemistry - A European Journal54.8★★
Analytica Chimica Acta56.6★★
Advanced Materials Interfaces44.6★★
Chemistry - an Asian Journal44.5★★
Journal of Nanoparticle Research42.3★★
Chemical Science49.4★★
ACS Sustainable Chemistry and Engineering48.3
Analytical Methods43.2★★