Citation of paper, Nanomaterials of high surface energy with exceptional properties in catalysis and energy storage

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Zhi-You Zhou1521317,79110.2
Yu-Hua Wen101041,9402.3
Yong Wang816513,80413.7
Tian Sheng8852,8979.4
Michelle L Personick7372,7967.8
Wenxin Niu6805,45510.4
Bang-An Lu5271,17016.1
Xi-Guang Han4804,7549.1
Ling Zhang4612,9847.7
Song Bai4866,95214.9
Chad A Mirkin4971124,6359.7
Hongyu Sun41404,6525.8
Tobias Hanrath41055,9396
30
Shuifen Xie3624,79310
Binghui Wu3695,77115.7
Shi Xue Dou3108054,56110.1
Younan Xia3678131,48016.8
Adriano Sacco31133,1234.6
Na Tian3576,70311.5
Minghua Liu348418,9926.4
Xue Wang3704,89719.8
Qingsheng Gao3975,70111.7
Dawei Su313810,85213.9
Huijun Zhao356337,88511.1
Yuanwen Jiang3311,84416.9
Yujie Xiong328234,66217.2
Ya-Jun Cheng3892,9835.8
Jianqiang Meng3922,5244.5
Detlef M Smilgies329614,1556.2
Christopher Hardacre345721,3804.4
Yong Lei325414,4589.4
Francesco Ricci21437,6316.1
20
Rui Xu2653,31115.6
Chun-cheng Chen218113,7657.9
Marzia Quaglio2771,7483.1
Jun Zhang21209,22315.3
Emanuela Andreescu21636,9605.3
Fenghua Li2272,3008.8
Shi-Gang Sun234117,6818.5
Yun-Xiao Wang21006,08916.4
Paolo Pastore21262,0422.6
Shu-Lei Chou236922,44814.8
Paolo Fornasiero230124,3399.3
Cinzia Giannini22728,5113.9
Hongqi Sun229023,21515.8
Hua-Gui Yang224922,67011.5
Xiaobin Xie2184425.3
Qi Shao21556,54314.3

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Journal of Materials Chemistry A3013★★
RSC Advances263.7★★
Nanoscale217.7★★
ACS Applied Materials & Interfaces209.5★★
CrystEngComm193.3
Journal of Physical Chemistry C143.8★★
Journal of the American Chemical Society1416.4★★
Small1211★★
Scientific Reports104.9★★
Journal of Nanoparticle Research92.3★★
Chemistry of Materials99.6★★
Electrochimica Acta96.7★★
Physical Chemistry Chemical Physics93.6★★
Angewandte Chemie - International Edition916.4★★
Angewandte Chemie93.6★★
Chemical Communications95.8★★
Chemical Society Reviews858.5★★
ACS Catalysis813.1
Advanced Materials824★★★
Applied Surface Science86.7★★
Accounts of Chemical Research724.3★★
Chemistry - A European Journal74.8★★
Nano Today617.9★★
Nano Research610★★
Sensors and Actuators B: Chemical68.5★★
Langmuir64★★
Faraday Discussions53.6★★
Chemical Reviews568.1★★
Advanced Functional Materials515.6★★
New Journal of Chemistry53.6★★
Nano Letters511.5★★
Journal of Power Sources58.9★★
Journal of Materials Science44.3★★
Progress in Materials Science442.2★★★
Springer Theses40.1
Energy and Environmental Science435.4★★
Advanced Energy Materials421.8★★
Materials Research Express41.7
Crystal Growth and Design43.5★★
Journal of Materials Chemistry4
Chemical Engineering Journal414.7★★
Journal of Colloid and Interface Science49.3★★
Journal of Alloys and Compounds45.7★★
Chemical Physics Letters42.5★★
Inorganic Chemistry Frontiers36.8
Advanced Materials Interfaces34.6★★
Frontiers in Chemistry35
Nano Energy317.1★★
Catalysis Science and Technology35.5★★
Nanomaterials35.4