Citation of paper, Multifocus Image Fusion and Restoration With Sparse Representation

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Yu Liu11584,33119.5
Zhiqin Zhu8571,2777.8
Guanqiu Qi6761,2516
N Aishwarya57531.5
Dewang Chen41413,1224
40
C P Chen464523,6437.2
Yong Yang3841,4133.6
Qilei Li38686
Rick S Blum31967,5163.1
Sunil Agrawal3796852.1
Xiaosong Li281235.1
Jungong Han21584,2906.9
Shunren Xia25583.4
Shuying Huang2589444.1
K Ashwini25200.8
Yixiong Liang2333951.9
Chengfang Zhang213241.1
Te Han22994810.9
Hui Li21268814.7
Marcelo K Albertini2211431.3
Gwnaggil Jeon22702,6912.9
Yue Que2164486
Chinmaya Panigrahy2131885.6
Mansour Nejati2214353.1
Yu Zhang2197259.7
Hao Zhang21537320.3
Piotr A Werner111300.8
Marcin Grzegorzek11449351.7
Jocelyn Chanussot124516,95317
Juanxiu Tian13171.3
Bhakti Palkar1230.5
Zhou Wang118435,52313.5
Charlie C L Wang12055,4043.7
Wen Fan191695.8
Yanyu Liu18272.6
Mingyue Ding1627761.8
Juncheng Zhang14252
Zhang Baohua1131743.1
Shah Ariful Hoque Chowdhury1111
Reham Gharbia110711.3
Huafeng Li1256057.3
Yafei Zhang1131402.3
Hongzhe Liu1434272.3
10
Xin Jin1435972.9
Walid Barhoumi1624821.5
Shu-Chuan Chu11912,0373.2
Krzysztof Dragan1425822.1
Deepika Koundal1694132.3

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Information Fusion2216.7★★
IET Image Processing111.7★★
Infrared Physics and Technology112.7★★
Multimedia Tools and Applications102.5★★
Neurocomputing95.4★★
Optik72.5★★
Information Sciences67.7★★
IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement65.2★★
Entropy62.8
Communications in Computer and Information Science60.3★★
Sensors63.8★★
Signal, Image and Video Processing51.6★★
Signal Processing: Image Communication52.8★★
Signal Processing54.4★★
Pattern Recognition57.7★★
Applied Sciences (Switzerland)52.6
IEEE Access53.5★★
Journal of the Optical Society of America A: Optics and Image Science, and Vision41.8★★
Advances in Intelligent Systems and Computing40.4★★
Optics Communications42★★
Lecture Notes in Computer Science40.9★★
Biomedical Signal Processing and Control34.9★★
Computational and Mathematical Methods in Medicine32.8★★
Computers in Biology and Medicine37★★
Neural Computing and Applications34.8★★
Pattern Recognition Letters34.7★★
IEEE Transactions on Image Processing38.7★★
Measurement: Journal of the International Measurement Confederation34.6★★
Mathematical Problems in Engineering31.1★★
Optical Engineering31.1★★
Applied Optics31.7★★
International Journal of Remote Sensing23.1★★
Future Internet23.3
International Journal of Imaging Systems and Technology22.5★★
International Journal of Advanced Robotic Systems21.4★★
Journal of Electronic Imaging20.7★★
Image and Vision Computing23.7★★
Microscopy Research and Technique22.8★★
Knowledge-Based Systems27.3★★
Optics and Lasers in Engineering24.6★★
Future Generation Computer Systems27.5★★
Journal of Intelligent and Fuzzy Systems21.6★★
IEEE Signal Processing Letters23.2★★
Applied Soft Computing Journal27.5★★
Remote Sensing25
Optics Express23.3
PLoS ONE23.7
Journal of Information Systems and Telecommunication10.1
Journal of Software Engineering1
Advanced Materials Research10.5