Citation of paper, Siberian meimechites: origin and relation to flood basalts and kimberlites

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Yuri R Vasiliev784364.9
Vadim S. Kamenetsky627912,4124.4
Alexei V Ivanov5721,2482.3
Boris Belyatsky5851,2651.6
Stephan Sobolev5917,3345.8
Oleg Polyansky4405281.2
40
Sascha Brune3601,5665.8
Aleksander V Tolstov3342591.1
Alexander V Sobolev3807,4356.7
Lia N Kogarko3751,4071.1
Ilya R Prokopyev2131153
Olga V Koroleva26972.7
Qun-Ke Xia2772,2383.9
Andrei V Prokopiev2468092.1
Nv Chalapathi Rao2901,5632.5
Greg M Yaxley2776,0766
Alexey Vladimirovich Kargin2313272.1
20
Victor V Sharygin2398802.6
Andrey Vishnevskiy26130.6
Inna Safonova2733,6155.7
Kreshimir N Malitch2547711.5
Anna M Nikolenko16543.2
Galina Pashkova16641.2
Igor I Likhanov11011,3081.5
Jakob Kløve Keiding1228183.6
Artem V Moiseev120640.6
Marta Perez-Gussinye1372,1716.1
Andrey A Arzamastsev1314501.6
Igor Ashchepkov1399422.2
Sara Callegaro1236306.5
Ilya Bindeman11857,6744.5
Elena A Belousova117510,8425.4
Svetlana V Panteeva14291.7
Anastasia E Starikova17222.1
Tatyana Yasnygina1211060.6
Mingjie Zhang1305962.4
Tatiana V Donskaya1732,8243.3
Pavel A Serov1695281.1
Evgenii Pushkarev1355981.5
Stepan P Krasheninnikov1182483.1
Dougal A Jerram11003,6633.9
10
Fernanda Gervasoni1162332.6
Jon D Woodhead120214,9356.3
Peter Barry1651,4044.7
Alexander L Finkelshtein1181421.6
Yulia V Danilova112510.5
Finlay Stuart1943,7083.6