Citation of paper, Epitaxial growth of heterogeneous metal nanocrystals: from gold nano-octahedra to palladium and silver nanocubes

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Hua Zhang12729108,61720.7
Mingshang Jin10748,15212.2
Zhanxi Fan99312,22522.1
Yadong Yin843060,05513.6
Zhong-Qun Tian855431,2498.6
Xiaohu Xia8707,37814.4
Yawen Wang7422,7709.5
Shuifen Xie6624,79310
Niveen Khashab51546,9368.6
Zhaoke Zheng51405,4648.8
Claire M Cobley5369,47617.8
Pedro H C Camargo517211,0437.7
Luis Liz-Marzán556159,30011
Chad A Mirkin5971124,6359.7
Feng Wang5575,08211.7
Hui Wang5604,0117.9
Deren Yang585621,2383
Yusuke Yamauchi5101256,93411.5
Lei Zhang5817,91618.7
Zhi-You Zhou521317,79110.2
Chuan-Bo Gao4774,0449.3
Qiang Yuan4361,4027.9
Younan Xia4678131,48016.8
40
Shao-Jun Guo441248,89521.7
Zhong Lin Wang42135260,55517.4
Sara E Skrabalak413713,5068.9
Jiawei Zhang41226,9529.7
Jingfu Liu428513,0015.8
Rui Liu4722,7217.6
Arturo Ponce41623,7763.1
Sang Woo Han Han41798,3974.4
Xiaolan Zhong3531,9006.7
Cun Zhu3271,6366.9
Haibing Xia3943,7266
Jian-feng Li326414,93312.5
Wei-Nien Su31567,4579.7
Yu Han342632,34314.7
Miaofang Chi332023,30510.9
Jingyi Chen312921,64712.4
Weitao Zheng340814,4346.5
Xianmao Lu310812,09810.2
Qingfeng Zhang3271,4849.5
Hao Jing3159557.2
Sara Bals343916,1856.8
Bing-Joe Hwang340023,4258.6
Sai Duan3632,3846.4
Wenxin Niu3805,45510.4
Do Youb Kim3621,9143.9
Rose Amal348026,9468.7

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Journal of the American Chemical Society3916.4★★
Nanoscale387.7★★
Journal of Physical Chemistry C293.8★★
Angewandte Chemie - International Edition2616.4★★
Angewandte Chemie263.6★★
CrystEngComm193.3
Chemistry - A European Journal194.8★★
Chemical Communications185.8★★
ACS Nano1716.7★★
Langmuir164★★
Chemistry of Materials159.6★★
Small1411★★
Nano Letters1211.5★★
Journal of Materials Chemistry A1113★★
Chemical Society Reviews1058.5★★
Journal of Materials Chemistry10
RSC Advances103.7★★
Crystal Growth and Design93.5★★
Nanotechnology83.4★★
Advanced Materials824★★★
Electrochimica Acta86.7★★
Physical Chemistry Chemical Physics83.6★★
Chemical Reviews768.1★★
Advanced Functional Materials715.6★★
ACS Applied Materials & Interfaces79.5★★
Chemical Science59.4★★
Journal of Colloid and Interface Science59.3★★
Materials Letters43.3★★
Nanostructure Science and Technology40.9
Nano Today417.9★★
Nano Research410★★
Nature Communications417.4
Scientific Reports44.9★★
Science China Materials37.1
Springer Theses30.1
Particle and Particle Systems Characterization33.1★★
ACS Applied Nano Materials35.6
Journal of Nanoparticle Research32.3★★
Accounts of Chemical Research324.3★★
ChemistrySelect31.8
Journal of Physical Chemistry Letters36.4
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects35.1★★
Journal of Catalysis37.3★★
Journal of Power Sources38.9★★
International Journal of Hydrogen Energy36.7★★
Journal of Alloys and Compounds35.7★★
Frontiers of Nanoscience20.7
Frontiers of Materials Science22.5
NPG Asia Materials210.3
ChemNanoMat23.5