Citation of paper, Ultrahigh strength and high electrical conductivity in copper

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Yuntian T Zhu3940032,7088.9
Xiao-Lei Wu291689,2509.5
Jian Lu2956223,3145.3
Enrique J Lavernia2259125,0193.5
Xiao-Zhou Liao2229116,6376.9
Xinghang Zhang1832119,8416.6
Frederic Sansoz18582,3144.3
Yonghao Zhao1718411,8696.8
Huajian Gao1655542,0297
Linli Zhu16741,5933.6
Jian Wang1631123,8258.5
Xiaoyan Li15874,77811.6
Qiang Li14611,2125.2
Ming Dao1417214,1947.9
Xianghai An13612,2058.5
Haofei Zhou12591,3416
Yongfeng Shen12625,2668.2
Gerhard Dehm113579,1633.2
Katayun Barmak112445,6632.6
Nan Xu11344352.6
Zhonghao Jiang11762,1112.3
Yujie Wei111166,7427.4
Y Liu; Liu, Y11743,3266.5
Chien-Neng Liao10621,0521.9
Haihui Ruan10812,4804.4
Simon P Ringer1050419,3034
Cheng Lu92153,1622.2
Youxing Chen9672,2825
Qing Jiang980128,4335.3
Xiaoxu Huang920210,1645
80
Peng Zhang81092,8904
Pradeep Dixit8659032.8
Kaveh Edalati71775,8795.7
70
Wen-Wei Wu71404,0194.4
Ju Li754141,66911.2
Subramanya Sarma Vadlamani71113,4073.2
70
Timothy J Rupert7811,9314.6
Guy Dirras71152,1652.6
Chih Chen71833,3181.7
Tao Fu7791,3873.8
Yong-Gang Zheng6981,6322.2
Junjie Zhang6928702.2
Jeno Gubicza61814,7572.9
Yifan Zhang6273934.4
Kaiyuan Yu6521,6994.7
Xiang Guo6517972.5
Jens Freudenberger61552,8792.1

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Materials Science & Engineering A: Structural Materials: Properties, Microstructure and Processing1785.2★★
Acta Materialia1608.3★★
Scripta Materialia1215.5★★
Journal of Alloys and Compounds665.6★★
Applied Physics Letters503.3★★
Journal of Applied Physics482.4★★
Scientific Reports364.7★★
Journal of Materials Science and Technology349★★
Metallurgical and Materials Transactions A: Physical Metallurgy and Materials Science312.3★★
Computational Materials Science293.2★★
Philosophical Magazine281.6★★
Journal of Materials Research282.5★★
Advanced Engineering Materials263.4★★
Nano Letters2611.3★★
Materials Science Forum250.4★★
25
Nature Communications2316.9
Journal of Materials Science214.2★★
Nanoscale207.5★★
Materials Letters193.2★★
Materials Characterization183.9★★
Materials and Design187.9★★
Jom172.1★★
Journal of the Electrochemical Society173.8★★
Materials Research Letters167.3★★
Surface and Coatings Technology164.3★★
Materials Transactions151.3★★
Materials153.4
Metals132.2
Journal of Materials Engineering and Performance131.6★★
Nanotechnology133.3★★
Advanced Materials1323.6★★★
Thin Solid Films132.1★★
International Journal of Plasticity127.5★★
CrystEngComm123.3
ACS Applied Materials & Interfaces129.4★★
Applied Surface Science126.6★★
Philosophical Magazine Letters111★★
MRS Bulletin113★★
Progress in Materials Science1041.5★★★
Crystal Growth and Design103.4★★
Physical Review Letters107.3★★
Nature Materials926.5★★★
Materials Research Express91.6
Science932.2★★★
Materials & Design8
Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering82★★
Science Advances813.9
Transactions of Nonferrous Metals Society of China83.2★★
Journal of Electronic Materials81.9★★