Citation of paper, Fabrication of hollow zeolite spheres

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
Yahong Zhang121407,0275.5
Wuli Yang519311,0756.9
Bao-Lian Su531015,4197.9
Yajun Wang4787,8088.2
Céline Pagis4113255.7
Jianfeng Yao42459,5937.5
Stephen Mann343740,6866.1
30
Angang Dong31076,6278.5
David Farrusseng319710,2115.5
30
Freddy Kleitz317010,8686.7
Xiao-Yu Yang21576,2946.8
Nuria Navascués2195834.5
Joaquin Coronas224411,6565.9
Yu Han242632,34314.7
Huanting Wang244622,7788.7
Johan A Martens247320,4323.9
Dominic Walsh2522,7032.8
Pablo M Arnal2171,2705.1
Carlos Téllez Ariso21668,1976.4
Frank Caruso262759,5718.6
Yusuke Yamauchi2101256,93411.5
Weibin Fan21324,4916.5
Limin Qi118114,9726.8
Farid Akhtar11192,5323.3
Ryo Ohtani1971,9193
Yanhang1641,9269.8
Xu Lei1335153
Babu Joseph1812,4842.7
10
Shuhei Furukawa113412,79211.2
Yong Wang116513,80413.7
Masayoshi Fuji12052,8252
Yongsheng Han1589862.6
Toshiyuki Ikoma11294,4102.7
Zm Wang147248,62116.9
Sourav Ghosh1202072.5
Shuo Tao1293643.7
Chunshan Song144725,8366.7
Elia M. Schneider1442,7376.7
Min Liu1913,2095.5
Martin Dietzel11464,1804.5
Haihong Wu12497,6584.7
Daniel Vollprecht1524752.4
Jiawen Ren1654,6587.4
Sebastian Polarz11545,3143
Zhendong Wang1263672.5
Zhaoqi Ye112681.4
Yi Huang1392,4318.7

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
Microporous and Mesoporous Materials225.3★★
Chemistry of Materials179.6★★
Journal of Materials Chemistry8
CrystEngComm43.3
Journal of Colloid and Interface Science49.3★★
Materials Letters33.3★★
Chemical Society Reviews358.5★★
Inorganic Chemistry Communication33.1★★
Journal of Membrane Science39.6★★
Journal of Solid State Chemistry33.3★★
Advanced Materials324★★★
Chemical Communications35.8★★
Surfactant Science2
Frontiers of Chemical Science and Engineering24.5★★
Journal of Porous Materials22.4★★
Chinese Journal of Catalysis211.3★★
Catalysis Science and Technology25.5★★
Catalysis Today25.3★★
Studies in Surface Science and Catalysis21.8
Journal of Materials Chemistry A213★★
Journal of Catalysis27.3★★
Dalton Transactions24.3★★
Journal of Physical Chemistry C23.8★★
Angewandte Chemie - International Edition216.4★★
Angewandte Chemie23.6★★
RSC Advances23.7★★
Applied Mechanics and Materials10.3
Solid State Sciences13.4★★
Topics in Current Chemistry1★★
Journal of the Korean Ceramic Society12.2
Nanotechnology for Environmental Engineering15.1
Bioinorganic Reaction Mechanisms1
KONA Powder and Particle Journal13.4
Nanostructure Science and Technology10.9
International Journal of Precision Engineering and Manufacturing - Green Technology13.8
Journal of the Japan Petroleum Institute11★★
Particle and Particle Systems Characterization13.1★★
Bioelectrochemistry15.6★★
Journal Wuhan University of Technology, Materials Science Edition11
Journal of Macromolecular Science - Pure and Applied Chemistry12.2★★
Journal of Supercritical Fluids14.2★★
Inorganic Materials10.9★★
ChemSusChem18.3★★
Polymer International13.3★★
Chemistry - an Asian Journal14.5★★
Journal of Sol-Gel Science and Technology12.3★★
Chemical Reviews168.1★★
ACS Sustainable Chemistry and Engineering18.3
Small111★★
Journal of the European Ceramic Society16★★