Citation of paper, Natives or immigrants: modern human origin in east Asia

Authors Citing This Paper

AuthorCiting PapersAuthor's PapersAuthor's CitationsAuthor's IF
100
100
Bo Wen9475,94711.1
Chuan‑Chao Wang61111,7754.6
Lluis Quintana-Murci515911,08411.6
Yuan Yang5629041.7
Alan J Cooper529724,5628.6
D Comas519312,0015.9
Elizabeth A Matisoo-Smith5923,9604.3
Fabrício R. Santos52178,6323.5
Zhaohui Yang4157435.6
Yungang He44811,06414.7
Yiping Hou31792,4122.4
E Shyong Tai329820,05811.6
Teeratorn Pulkes3112811.7
Jose M Ordovas394157,1485
Yong-Gang Yao32718,6453.7
Shuhua Xu31514,2474.7
Song-Nian Hu226713,5445.6
Toomas Kivisild218117,7239.5
Haoliang Fan2262233.9
Hongbing Shen242117,0195.9
Xianyun Mao2132,34412.3
Kumarasamy Thangaraj22839,1723.8
Lutz Roewer2875,2325
Kongkiat Kulkantrakorn2150.8
Sebastien Gagneux221114,8219.3
Yunqiang Liu2383281.4
Atsushi Tajima21454,3513.4
Mark Seielstad211421,24115.8
10
Kat Holt121715,21714.5
Ruyang Zhang1559864.3
Rudolf Lucas11354,4222.7
Jieming Chen12118,00199.9
Yin-Qiu Cui1399015
Kicheol Kim1162986.7
Zheng Wang11191,2943
Xin-zhuan Su118014,4256.6
Lan-Hai Wei1551,3706.4
Elza Kamilevna Khusnutdinova127714,7437.6
Christopher J Bae1387613.5
Wolfgang Haak111510,30116.3
Shuwen Pei1409893.2
Sascha Willuweit1391,7895.1
Yong-Yong Shi11489,8457.3
Chao-Qiang Lai11676,7524.1
Marc Haber1633,6268.7
Peter Beerli1598,4218
Mireia Coscolla1593,54712

Journals Citing This Paper

JournalCiting PapersJournal's IFJournal's Star
PLoS ONE193.7
Journal of Human Genetics104.3★★
American Journal of Physical Anthropology92.5★★
Annals of Human Biology61.7★★
American Journal of Human Genetics511★★
Molecular Biology and Evolution58.3★★
Quaternary International52★★
European Journal of Human Genetics45.3★★
Human Genetics46.3★★
Scientific Reports44.9★★
Science Bulletin3★★
Human Molecular Genetics35.6★★
Human Reproduction35.7★★
Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry35.5★★
Interdisciplinary Evolution Research2
Legal Medicine21.9★★
Forensic Science International: Genetics24.3★★
Annals of Human Genetics22.2★★
Journal of Human Evolution23.1★★
Genetics24
Clinical Genetics24★★
Journal of Clinical Neuroscience22.2★★
Gene23.8★★
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America211.5★★
Rice15.8
Journal of Genetics and Genomics1
Mutation Research - Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis13.3★★
Developments in Earth and Environmental Sciences1
Journal of Biological Research12.4★★
Anthropological Review10.6★★
International Journal of Evolutionary Biology1
Journal of Archaeological Research14.4★★
BMB Reports15.5★★
Frontiers of Biology in China: Selected Publications From Chinese Universities1
Human Biology11.2★★
Anthropologie10.5★★
Evolutionary Anthropology14.7★★
Archaeological and Anthropological Sciences11.8
Genes and Genomics12.1★★
BMC Medical Genomics13.7
Journal of Genetics and Genomics14
Molecular Genetics & Genomic Medicine12.3
Journal of Diabetes Investigation13.9★★
BMC Biology17.3
Journal of Gene Medicine13.5★★
Mitochondrial DNA1
Viral Immunology11.7★★
Pharmacogenetics and Genomics11.9★★
Science China Earth Sciences14.6★★
BMC Genetics12.6