8.3(top 1%)
Impact Factor
8.6(top 1%)
extended IF
175(top 1%)
H-Index
1.9K
authors
5.3K
papers
190.1K
citations
4.1K
citing journals
29.4K
citing authors

Most cited authors in 2019

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Russell Smyth 381 341 9,956
Presley Wesseh 365 358 14,553
Qiang Ji 326 152 6,727
Boqiang Lin 311 524 19,056
Aviral Kumar Tiwari 255 310 6,733
Shouyang Wang 170 596 13,754
Xiaoling Ouyang 161 270 11,997
John N Inekwe 160 40 752
Yaojie Zhang 160 54 986
Sefa Awaworyi Churchill 160 94 1,765
Zhifu Mi 140 133 6,809
Yu-Li Shan 140 99 5,696
Jiali Zheng 140 12 624
Stanimira Milcheva 140 20 267
Dabo Guan 140 242 19,096
D’ Maris Coffman 140 48 1,175
Alex O Acheampong 127 31 994
Ladislav Kristoufek 124 84 3,578
Lianbiao Cui 124 35 1,260
Bin Su 123 143 6,981
Feng 121 85 1,976
Ugur Soytas 121 65 5,181
Yudong Wang 117 96 3,508
Claudiu Albulescu 117 64 953
David Roubaud 116 111 7,461
Heli Arminen 110 15 523
Malin Song 110 155 4,599
Angeliki N Menegaki 110 54 1,717
Meltem Ucal 109 14 311
Kris Ivanovski 108 29 589
Dayong Zhang 105 95 4,214
Abebe Hailemariam 102 18 237
Kerui Du 101 41 2,070