8.2(top 1%)
Impact Factor
8.5(top 1%)
extended IF
172(top 1%)
H-Index
1.9K
authors
5.3K
papers
184.9K
citations
4.1K
citing journals
29.4K
citing authors

Most cited authors in 2019

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Russell Smyth 381 344 9,723
Presley Wesseh 365 358 14,083
Qiang Ji 326 151 6,429
Boqiang Lin 311 524 18,343
Aviral Kumar Tiwari 255 316 6,363
Shouyang Wang 170 602 13,295
Xiaoling Ouyang 161 270 11,692
John N Inekwe 160 40 705
Yaojie Zhang 160 54 943
Sefa Awaworyi Churchill 160 94 1,671
Zhifu Mi 140 133 6,547
Yu-Li Shan 140 100 5,397
Jiali Zheng 140 12 580
Stanimira Milcheva 140 20 248
Dabo Guan 140 244 18,599
D’ Maris Coffman 140 49 1,102
Alex O Acheampong 127 31 877
Ladislav Kristoufek 124 84 3,454
Lianbiao Cui 124 35 1,175
Bin Su 123 143 6,793
Feng 121 85 1,898
Ugur Soytas 121 65 5,088
Yudong Wang 117 96 3,436
Claudiu Albulescu 117 66 890
David Roubaud 116 111 7,023
Heli Arminen 110 15 509
Malin Song 110 155 4,316
Angeliki N Menegaki 110 54 1,669
Meltem Ucal 109 15 294
Kris Ivanovski 108 29 530
Dayong Zhang 105 95 3,979
Abebe Hailemariam 102 18 211
Kerui Du 101 41 1,936