0.4(top 25%)
Impact Factor
0.7(top 25%)
extended IF
12(top 23%)
H-Index
839
authors
48
papers
33
citations
640
citing journals
2.4K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
P R Kamchatnov 66 6 47
A N Boyko 48 21 238
Nikolay N Zavadenko 40 31 111
Mikhail G Poluektov 32 18 54
E I Gusev 24 14 174
Igor D Stulin 19 5 38
Ivan Torshin 19 134 1,065
A N Bogolepova 19 14 66
Marina Putilina 19 16 73
Nikolai Bokhan 18 115 1,104
Olga A Shavlovskaya 18 24 42
Vladimir Parfenov 17 59 384
A V Lebedeva 17 15 83
Oleg Esin 16 7 35
Eduard Yakupov 16 9 58
Kaleda Vasily 16 39 2,103
Tatiana Klyushnik 16 29 250
Natalia Simashkova 15 12 108
A A Kholin 15 15 26
Galina E Mazo 14 22 77
V V Shprakh 14 8 17
M A Kinkulkina 14 3 14
Valentina Alifirova 14 38 352
Sergei Likhachev 14 4 49
George P Kostyuk 14 52 139
Evgeniya Voronova 14 3 17
Igor Oleichik 13 14 35
Tabeeva Guzyal 13 24 331
Anatoly Fedin 13 13 44
Igor Litvinenko 13 45 191
Lyubov Androsova 12 7 41
Elena Filatova 12 15 199
Victor A Soldatkin 12 15 25
Andrei Golenkov 12 18 104
M Yu Maksimova 12 20 35
Abramova Liliya 12 44 2,610
Oleg S Zaitsev 12 3 12
Pavel Vlasov 12 20 55
Tanya 11 3 11
Flora Rider 11 17 33
Renat Akzhigitov 11 3 20
Olga D Ostroumova 11 109 379
Tatiana Safarova 11 8 29
Maria Omelchenko 11 14 50
Achcha Chimagomedova 11 6 26
Nikolay Pyatnitskiy 11 3 12
E V Isakova 11 2 20
Igor Kolykhalov 11 11 57
Magnolia Faktor 10 13 79
Anatoly B Smulevich 10 16 1,170
L V Stakhovskaya 10 7 23
Natalia Skripchenko 10 45 63
Mikhail Zinchuk 10 5 17
V L Kozlovskii 10 4 20
Olga V Vorob'eva 10 16 88
Aleksandra Barkhatova 10 12 42
Galina Korovaitseva 9 43 665
Margarita Naprienko 9 10 61
Alexander Goryunov 9 2 4
Michael A. Piradov 9 96 17,786
F A Khabirov 9 3 73
Svetlana A Zozulya 9 7 33
Natalia Karpova 9 4 242
Ve Golimbet 9 76 14,444
N Yu Suvorinova 9 3 10
Dina Khasanova 9 4 17
Maria Vinnikova 8 4 11
Ekaterina Iznak 8 19 60
Lezheiko Tatiana 8 34 196
O N Tkacheva 8 116 1,699
Danilov Andrey 8 10 170
Beatrice Volel 8 9 23
Irina M Madaeva 8 34 134
Yaroslav Malygin 8 4 6
Olga K Savushkina 8 19 291
Ksenia V Zakharova 8 1 10
Marine Tanashyan 8 39 105
Miroslav Odinak 8 21 732
Igor Trifonov 8 12 32
N D Selezneva 8 2 16
S A Galkin 7 12 19
Igor Voznjouk 7 5 200
Olga Gromova 7 64 205
Tatyana A Prokhorova 7 15 55
Vladimir Krylov 7 19 93
Vladimir Sheshenin 7 3 13
I D Stolyarov 7 11 59
Evgenii Pashnin 7 4 10
Nikolay V Kondratyev 7 14 105
T T Batysheva 7 4 11
Maxim Mamalyga 7 17 42
Sergey V Kotov 7 20 4,954
Olga N Voskresenskaya 7 11 25
Mariia Gubanova 7 6 16
Svetlana A Ivanova 7 126 1,160
Natalya Selezneva 7 14 173
Dmitry Kasatkin 7 13 19
Evgenii Granatov 7 5 117
Olga Yakovleva 7 3 20