8.5(top 1%)
Impact Factor
9.4(top 1%)
extended IF
36(top 11%)
H-Index
700
authors
254
papers
5.2K
citations
519
citing journals
7K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Thomas Mueller 305 98 13,628
Maarten L Van De Put 292 50 653
William G Vandenberghe 292 90 2,709
Akash A Laturia 269 4 320
Andres Castellanos-Gomez 264 166 15,979
Riccardo Frisenda 264 78 2,950
Xinran Wang 252 188 27,522
Ermin Malic 249 81 3,671
Gamini Sumanasekera 200 35 665
Jacek B Jasinski 200 87 1,594
Jian-Bin Xu 196 140 7,677
Xinming Li 196 96 8,400
Xu Jianbin 196 458 19,291
Kenji Watanabe 192 1,502 88,940
Weida Hu 182 285 12,728
Meysam Akhtar 178 9 248
Rong Zhao 178 6 206
Adel Alruqi 178 6 206
Xiangfeng Duan 175 355 59,436
Tony Low 156 147 10,670
Xiaofei Zhao 152 19 647
Smit A Shah 152 21 1,073
Hyosung An 152 115 3,758
Jodie L Lutkenhaus 152 141 4,068
Tawfique Hasan 152 124 16,230
Miladin Radovic 152 114 4,827
Yexiao Chen 152 10 606
Micah Green 152 157 6,066
Touseef Habib 152 11 779
Lain-Jong Li 149 427 50,385
Takashi Taniguchi 144 1,449 86,356
Wei-Jin Hu 141 35 2,611
Fei Xue 141 29 1,650
Chaojie Cui 141 16 842
Cheng-Te Lin 132 235 12,276
Daoxin Dai 132 247 9,181
Yaping Dan 132 62 2,344
Fengqiu Wang 132 101 6,971
Hongwei Guo 132 12 320
Deren Yang 132 859 20,740
Xiaodong Pi 132 122 3,421
Ayaz Ali 132 15 575
Bin Yu 132 57 1,830
Xiao-Mu Wang 132 50 3,941
Yang Xu 132 116 4,462
Jikui Luo 132 127 3,274
Khurram Shehzad 132 61 1,622
Hai Lu 132 135 1,675
Xiaomu Wang 132 49 4,638
Jianyi Yang 132 170 2,570
Yang Xu 132 116 4,115
Yuan Liu 132 117 13,479
Yuan Liu 132 253 16,270
Xuefeng Wang 122 199 9,419
Niall McEvoy 122 133 10,715
Peide D Ye 121 171 14,215
AndrÉ Chaves 120 18 313
Hussain Alsalman 120 7 312
Javad 120 3 182
Jiadong Zhou 120 76 4,038
Philip D Rack 120 265 7,226
Andrey Chaves 120 86 2,800
Sang-Hyun Oh 120 165 8,754
Young Duck Kim 120 45 3,248
Young Hee Lee 120 295 20,914
Zheng Liu 120 467 51,634
Daowei He 120 12 1,068
Steven J Koester 120 146 4,490
Young Hee Lee 120 147 20,684
Young Dong Kim 120 37 341
Diego Rabelo da Costa 120 43 549
François M Peeters 120 383 15,040
Robert Schmidt 109 42 3,081
Rudolf Bratschitsch 109 151 7,653
David Perez de Lara 109 19 912
Steffen Michaelis de Vasconcellos 109 74 3,823
Georg S Duesberg 108 254 29,455
Cormac Ó Coileáin 104 37 516
Cormac 104 33 520