21.6(top 1%)
Impact Factor
25.1(top 1%)
extended IF
41(top 10%)
H-Index
788
authors
311
papers
8.2K
citations
1.7K
citing journals
8.7K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Cynthia Rudin 1,123 46 2,439
Su-In Lee 792 41 3,915
Alex J Degrave 786 9 854
Scott M Lundberg 753 7 1,283
Gabriel Erion 753 4 766
Jonathan Himmelfarb 747 147 6,850
Ronit Katz 747 146 8,407
Bala G Nair 747 50 1,954
Jordan M Prutkin 747 56 2,628
Hugh Chen 747 2 754
Anna Jobin 565 6 590
Effy Vayena 564 60 2,566
Alessandro Blasimme 564 112 3,735
Marcello Ienca 564 55 2,338
Ye Yuan 383 77 1,740
Jorge Goncalves 383 72 1,779
Hai-Tao Zhang 383 119 2,301
Li Yan 382 24 564
Shusheng Li 382 34 3,133
Hui Xu 380 56 966
Zhiguo Cao 380 140 2,395
Cheng Cheng 379 23 812
Yang Xiao 379 57 1,685
Xiang Huang 378 4 398
Yanyan Chen 378 8 443
Sufang Huang 378 17 527
Ailin Luo 378 60 1,366
Yaru Xiao 378 7 508
Laurent Mombaerts 378 12 460
Xi Tan 378 6 431
Bo Jiao 378 7 451
Daniel Rueckert 279 565 31,628
J Joshua Yang 248 97 18,580
Miao Hu 248 19 3,864
R Stanley Williams 248 388 40,144
Can Li 248 49 3,636
Wenhao Song 248 25 2,463
Zhongrui Wang 248 70 6,000
Jianhua Joshua Yang 248 167 20,892
Qiangfei Xia 248 100 8,809
Ning Ge 248 15 3,393
John Paul Strachan 248 93 9,905
Peng Yan 248 9 1,284
Risto Miikkulainen 212 118 4,500
Jeff Clune 209 52 3,201
Kenneth O Stanley 209 93 5,348
Joel Lehman 209 31 1,120
Gisbert Schneider 192 452 18,443
Georgios A Kaissis 179 44 463
Rickmer F Braren 179 112 2,506
Marcus R Makowski 178 140 1,551
Carola-Bibiane Schönlieb 178 121 1,991
Evis Sala 171 139 5,275
Zhongzhao Teng 171 97 2,369
Lucian Beer 171 60 1,043
Michael Roberts 171 9 237
Christian Etmann 170 2 174
Ghassem Gozaliasl 170 37 494
Michael Yeung 170 5 200
Jing Tang 170 101 3,771
Effrossyni Gkrania-Klotsas 170 106 4,807
Angelica I Aviles-Rivero 170 14 270
James H F Rudd 170 124 8,603
Stephan Ursprung 170 18 353
Jonathan R Weir-Mccall 170 77 1,299
Julian Gilbey 170 1 173
Cathal McCague 170 3 183
Brent Daniel Mittelstadt 167 32 2,322
Ge Wang 167 399 11,390
Ge Wang 167 519 12,951
Qing Wu 163 5 1,294
Hao Jiang 163 102 5,828
Mark Barnell 163 5 1,294
Daniel Belkin 163 6 826
Francesca Grisoni 135 64 1,461
Chayanin Nitiwarangkul 118 13 247
Atul Padole 118 29 776
Hongming Shan 118 51 913
Mannudeep K Kalra 118 134 5,402