71.8(top 1%)
Impact Factor
75.8(top 1%)
extended IF
143(top 2%)
H-Index
811
authors
366
papers
79.9K
citations
2.3K
citing journals
70.9K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Yury Gogotsi 3,352 875 148,755
Chuanfang Zhang 3,352 480 107,910
Babak Anasori 3,352 158 26,499
Maria R Lukatskaya 3,278 47 18,256
Doron Aurbach 2,624 331 35,347
Jang Wook Choi 2,472 240 30,170
Stefan Wilhelm 2,376 32 4,619
Warren W C Chan 2,376 144 37,665
Julie Audet 2,347 36 3,350
Seiichi Ohta 2,347 55 3,278
Qin Dai 2,347 7 3,309
Dmitry V Ovchinnikov 2,055 25 4,403
Diego Pasquier 2,055 5 2,116
Oleg V Yazyev 2,055 147 12,864
Andras Kis 2,055 120 46,545
Sajedeh Manzeli 2,055 4 2,333
Arumugam Manthiram 1,904 565 55,685
Xingwen Yu 1,904 84 7,903
Shaofei Wang 1,904 18 3,401
David J Mooney 1,717 370 62,896
Jianyu Li 1,621 35 4,147
Benjamin R Freedman 1,621 102 18,439
Cenqi Yan 1,550 48 4,277
Alex Jen 1,550 769 58,397
He Yan 1,550 267 29,488
Zhaohui Wang 1,550 243 13,271
Stephen Barlow 1,550 320 23,538
Xiaowei Zhan 1,550 364 39,409
Seth R Marder 1,550 317 26,427
Alex K-Y Jen 1,550 611 50,456
Yu Huang 1,533 361 45,809
Xiangfeng Duan 1,533 355 59,436
Menachem Elimelech 1,338 515 86,029
Johan Christensen 1,326 77 4,601
Chinedum O Osuji 1,324 139 6,878
Yan-Fang Guan 1,324 177 24,337
Jay R Werber 1,324 24 3,378
David Cahen 1,289 497 30,489
Stefano Passerini 1,211 712 38,420
Xidong Duan 1,196 84 7,348
Hung-Chieh Cheng 1,196 27 3,588
Yuan Liu 1,196 117 13,479
Yuan Liu 1,196 253 16,270
Robert Samuel Langer Jr 1,104 356 89,919
Andrea Alu 1,091 733 36,416
Qiang Xu 1,018 636 54,247
Ashlee J Howarth 990 60 5,740
Peng Li 990 101 7,821
Omar K Farha 990 581 65,876
Joseph T Hupp 990 663 82,663
Timothy C Wang 990 41 4,858
Zhanyong Li 990 47 3,898
Yangyang Liu 990 30 2,949
Kyle L Seyler 988 25 9,021
Xiaodong Xu 988 151 23,439
Pasqual Rivera 988 21 4,645
Genevieve Clark 988 22 6,416
Wang Yao 988 151 30,786
Hongyi Yu 988 51 6,454
Donglin Jiang 916 170 25,062
Ningjian Huang 916 60 5,112
Michael J Mitchell 912 408 64,615
Gary Hodes 892 180 18,924
Kevin Sivula 890 141 18,844
Thomas Burdyny 881 498 59,006
Edward H Sargent 881 680 78,319
Leeor Kronik 878 248 18,073
Thomas M Brenner 878 12 1,444
David A Egger 878 174 13,736
Thomas M Brenner 878 9 1,176
Dongyuan Zhao 866 706 83,915
Robert O. Ritchie 865 748 53,861
Easo P George 865 200 21,803
Dierk Raabe 865 1,048 55,686
Roel van de krol 862 140 10,463
Joanna Aizenberg 855 169 18,281