5.6(top 2%)
Impact Factor
5.9(top 2%)
extended IF
108(top 3%)
H-Index
2.9K
authors
5.3K
papers
85.6K
citations
4.6K
citing journals
57.8K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Steve Horvath 30 340 53,246
Claudio Franceschi 27 653 45,831
Alex Zhavoronkov 26 148 6,044
Luigi Ferrucci 23 1,309 135,556
Alexey A Moskalev 21 129 3,753
Lan Tan 18 315 13,147
Jintai Yu 18 427 17,704
Michael P Lisanti 17 514 64,032
Javier A Menendez 17 327 22,187
Qiang Dong 17 273 4,185
Federica Sotgia 16 210 25,265
Guido Kroemer 15 1,389 225,796
Andrzej Bartke 15 440 18,497
Myriam Gorospe 15 272 23,618
Andrea A Baccarelli 15 319 13,601
Vera Gorbunova 14 140 9,036
Ake T Lu 13 52 3,977
Lifang Hou 13 237 10,716
Oliver Kepp 13 909 175,878
Chih-Yang Huang 12 355 6,323
P Eline Slagboom 12 634 49,466
Andrei V Gudkov 12 186 14,011
Zhijie Xu 12 106 1,663
Giuseppe Passarino 11 96 5,483
Gerry Melino 11 320 27,780
Jing He 11 307 6,304
James Andrew McCubrey 11 335 16,846
Zhi-Jun Dai 11 173 2,984
David A Sinclair 11 202 49,961
Stefano Salvioli 11 135 9,832
Andrei Seluanov 10 116 8,045
Cristina Giuliani 10 59 2,836
Yuanliang Yan 10 89 1,245
Frank Madeo 10 241 39,683
Vadim N Gladyshev 10 176 11,066
Maria Giulia Bacalini 10 84 2,903
Ian Deary 10 1,599 95,074
Jiwen Cheng 10 230 4,174
Chia-Hua Kuo 10 210 3,081
Jin-Hong Zhu 9 121 2,808
Jorge Joven 9 360 10,908
Vladimir N Anisimov 9 78 3,679
Gennaro Melino 9 321 28,335
Chih-Hsin Tang 9 276 7,860
Luigi Fontana 9 137 17,470
Paolo Garagnani 9 118 5,246
Chiara Pirazzini 9 61 2,200
Chun Yang 9 100 4,609
Fabiola Olivieri 9 217 12,895
Daniela Mari 9 165 5,362
Vadim E Fraifeld 9 67 2,516
Kotb abdelmohsen 9 142 16,514
Wei Shen 9 193 3,398
Tao Jiang 8 388 9,105
Diana van Heemst 8 154 6,036
Begoña Martín-Castillo 8 78 3,806
Zbigniew Darzynkiewicz 8 496 21,645
Daniela Monti 8 209 16,295
Yi Shao 8 200 1,397
Laura J Niedernhofer 8 150 11,802
Gerardo Ferbeyre 8 109 6,908
Zhen-Jian Zhuo 8 80 1,308
Roman V Kondratov 8 40 3,197
Qiu-Yu Li 8 40 44
Nir Barzilai 8 123 9,381
Jing Fang 8 125 3,544
Paul D Robbins 8 112 9,322
Joao Pedro de Magalhaes 8 158 7,845
Manlio Vinciguerra 8 180 6,280
Pinchas Cohen 8 206 14,744
Jan Vijg 8 154 10,133
Junliang Deng 8 141 3,434
Louise D Mccullough 8 193 9,450
Hengmin Cui 8 162 4,015
Wenquan Niu 8 149 1,668
Zhicai Zuo 8 173 3,691
Jiao Zhang 8 73 780
Abraham Aviv 8 124 10,143
Nataliya G Kolosova 8 156 3,062
Tianxin Lin 8 86 3,092
Brian H Chen 8 53 5,170
Vilhelm A Bohr 8 386 28,208
Rong-Bing Liang 8 45 58
Hui-Yun Wang 8 60 2,106
Miriam Capri 8 160 9,388
Marian Beekman 8 187 15,769