5.5(top 2%)
Impact Factor
5.9(top 2%)
extended IF
105(top 3%)
H-Index
2.9K
authors
5.2K
papers
79.9K
citations
4.6K
citing journals
57.8K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Steve Horvath 30 342 51,878
Claudio Franceschi 27 659 44,762
Alex Zhavoronkov 26 149 5,691
Luigi Ferrucci 23 1,315 132,599
Alexey A Moskalev 21 127 3,576
Jintai Yu 18 427 17,147
Lan Tan 18 315 12,682
Javier A Menendez 17 327 21,842
Qiang Dong 17 273 3,862
Michael P Lisanti 17 514 63,274
Federica Sotgia 16 210 24,885
Andrea A Baccarelli 15 319 13,131
Guido Kroemer 15 1,398 220,772
Myriam Gorospe 15 272 23,180
Andrzej Bartke 15 445 18,295
Vera Gorbunova 14 140 8,727
Ake T Lu 13 52 3,782
Lifang Hou 13 238 10,385
Oliver Kepp 13 910 171,533
Andrei V Gudkov 12 187 13,801
Zhijie Xu 12 106 1,556
Chih-Yang Huang 12 357 6,073
P Eline Slagboom 12 634 48,541
Gerry Melino 11 320 27,294
Stefano Salvioli 11 135 9,638
Jing He 11 310 6,106
David A Sinclair 11 202 49,104
Giuseppe Passarino 11 96 5,383
Zhi-Jun Dai 11 173 2,837
James Andrew McCubrey 11 338 16,520
Cristina Giuliani 10 59 2,728
Yuanliang Yan 10 89 1,140
Frank Madeo 10 243 38,880
Ian Deary 10 1,609 93,244
Jiwen Cheng 10 230 4,037
Chia-Hua Kuo 10 211 2,979
Andrei Seluanov 10 116 7,773
Maria Giulia Bacalini 10 85 2,812
Vadim N Gladyshev 10 177 10,699
Paolo Garagnani 9 119 5,052
Daniela Mari 9 167 5,254
Chih-Hsin Tang 9 277 7,647
Fabiola Olivieri 9 218 12,643
Chun Yang 9 100 4,485
Gennaro Melino 9 321 27,769
Luigi Fontana 9 138 17,066
Kotb abdelmohsen 9 144 16,200
Chiara Pirazzini 9 62 2,148
Jorge Joven 9 379 10,688
Wei Shen 9 193 3,239
Jin-Hong Zhu 9 121 2,736
Vladimir N Anisimov 9 78 3,633
Vadim E Fraifeld 9 67 2,448
Nataliya G Kolosova 8 158 3,015
Paul D Robbins 8 112 8,863
Miriam Capri 8 160 9,173
Abraham Aviv 8 124 9,954
Wenquan Niu 8 149 1,608
Rong-Bing Liang 8 45 47
Hui-Yun Wang 8 61 2,048
Gerardo Ferbeyre 8 110 6,545
Manlio Vinciguerra 8 183 6,128
Zhicai Zuo 8 173 3,464
Tao Jiang 8 387 8,765
Tianxin Lin 8 86 2,961
Pinchas Cohen 8 206 14,430
Roman V Kondratov 8 40 3,102
Zbigniew Darzynkiewicz 8 496 21,359
Junliang Deng 8 141 3,210
Vilhelm A Bohr 8 386 27,570
Yi Shao 8 200 1,332
Brian H Chen 8 54 5,007
Marian Beekman 8 190 15,463
Rafael de Cabo 8 331 34,751
Hengmin Cui 8 162 3,786
Jan Vijg 8 153 9,899
Begoña Martín-Castillo 8 78 3,748
Joao Pedro de Magalhaes 8 158 7,577
Qiu-Yu Li 8 40 36
Laura J Niedernhofer 8 150 11,302
Zhen-Jian Zhuo 8 81 1,222
Diana van Heemst 8 154 5,834
Louise D Mccullough 8 193 9,152
Daniela Monti 8 208 16,003
Nir Barzilai 8 123 9,042
Jing Fang 8 125 3,325