7.2(top 1%)
Impact Factor
8.1(top 1%)
extended IF
87(top 4%)
H-Index
905
authors
1.2K
papers
38.8K
citations
4.5K
citing journals
36.7K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Georgios Demetrios Kotzalidis 13 146 2,821
Gabriele Sani 12 168 3,751
Norio Ozaki 11 619 18,210
Francesco Paolo Busardo 11 145 2,592
Paolo Girardi 11 158 3,628
Xiao-Ping Wang 10 61 695
Antonio Del Casale 10 78 1,366
Bingjin Li 8 79 1,625
Ferdinando Nicoletti 8 532 22,425
Erik K St Louis 8 172 3,351
Mitsuhiko Yamada 7 172 3,479
Fabrizio Schifano 7 99 2,707
Sheng Chen 7 202 6,568
Mohmad Farooq Shaikh 7 88 1,105
Patricia Sampedro-Piquero 6 36 449
Simona Pichini 6 244 5,960
Ling-Qiang Zhu 6 75 2,187
Gustav Akk 6 63 1,553
Marco Fiore 6 189 3,517
Gjumrakch Aliev 6 239 11,248
Toshiya Inada 6 205 4,743
Simona Zaami 6 114 1,270
Yuanjian Fang 6 50 342