6.5(top 2%)
Impact Factor
7(top 2%)
extended IF
61(top 7%)
H-Index
1.5K
authors
783
papers
20.1K
citations
2.9K
citing journals
21.9K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Jun Yu 2,309 186 29,750
Zhang Zhang 1,934 103 5,720
Anthony Rhoads 1,003 8 1,073
Kin Fai Au 1,003 27 3,005
Chongye Guo 951 10 1,037
Shuangli Mi 946 36 3,025
Jun Yao 946 21 2,555
Jun Yao 946 1 973
Lu Li 946 4 1,008
Meng Li 946 7 1,005
Jian Zhang 946 5 1,051
Sha Li 946 2 974
Song-Nian Hu 916 267 13,544
Jun Wang 762 519 152,273
Gane Ka-Shu Wong 666 184 27,472
Jun Wang 643 197 7,521
Jiang Zhu 607 17 3,192
Dapeng Wang 591 51 1,283
Jingfa Xiao 530 36 1,545
Jun Yu 514 534 34,046
Melissa J Fullwood 510 38 19,183
Wenming Zhao 490 17 614
Iain M Dykes 411 17 905
Costanza Emanueli 411 197 10,420
Hongxing Lei 402 35 1,185
Yanqing Wang 398 4 615
Zemin Ning 389 68 40,354
Yun-Gui Yang 363 66 12,093
Junwei Zhu 361 4 371
Kenneth B Storey 271 871 23,969
Xiu-Jie Wang 268 62 8,613
Kyle K Biggar 259 67 1,735
Farooq Rashid 254 14 467
Ge Shan 254 68 4,136
Abdullah Shah 254 47 763
Yamei Niu 250 25 3,027
Cui-Feng Ying 248 25 653
Deqiang Wang 248 54 885
Zhi Xie 228 51 2,478
Weizhong Li 228 64 30,727
Xiao-chen Bo 227 124 2,825
Wenjie Shu 225 24 709
Lili Hao 220 18 666
Yichi Zhang 211 471 10,836
Jin Gu 189 31 968
Guanghong Zuo 184 27 1,122
Bailin Hao 182 21 790
Qiang Tian 181 52 12,603
Yu Xue 177 123 11,401
Yu Xue 177 195 13,056
Xiao Han 170 18 544
Zhan Zhou 169 52 886
Shu-Qing Chen 169 109 2,998
Andreas Keller 164 318 12,725
Lihuang Zhu 156 107 6,944
Dayong Li 156 22 684
Xue Liu 156 12 1,042
Hongbin Sun 147 27 1,087
Shanhui Liao 147 41 496
Chao Xu 147 77 3,651
Chao Xu 147 423 10,937
Xiaochun Yu 146 63 4,084
Yingli Sun 145 22 2,034
Sudipto Saha 144 70 2,418
Cheng-Wei Wu 139 34 678
Dong Zou 139 32 1,268
Eckart Meese 135 158 5,577
Christina Backes 133 78 4,158
Jie Zhou 131 5 140
Li Yang 131 73 9,506
Rui Dong 131 9 1,079
Jie Zhou 128 10 241