17.7(top 1%)
Impact Factor
18.4(top 1%)
extended IF
162(top 2%)
H-Index
1.1K
authors
1.1K
papers
88.4K
citations
3.4K
citing journals
64.8K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Jiantao Li 48 18 394
Chunying Chen 13 458 29,893
Xiaoyuan Chen 12 1,053 90,677
Jackie Y Ying 11 337 31,383
Zhong Lin Wang 9 2,128 251,561
Kam Leong 9 467 38,662
Han Zhang 9 976 57,535
Yu Chen 9 351 31,017
Iseult Lynch 8 253 22,922
Luis Liz-Marzán 8 561 58,089
Mingxi Yang 8 453 27,979
Kelong Fan 7 81 4,872
Chun-Hai Fan 7 734 54,519
Ben Zhong Tang 7 1,902 121,238
Yuliang Li 6 309 20,531
Stefaan C De Smedt 6 192 10,754
Zhanjun Gu 6 218 13,196
Wolfgang J Parak 6 438 41,040
Jianlin Shi 6 340 34,428
Xingfa Gao 6 113 5,018
Yuliang Zhao 6 491 42,273
Xiyun Yan 6 112 10,521
Zhi-Yong Tang 6 403 39,018