61.8(top 1%)
Impact Factor
63.6(top 1%)
extended IF
190(top 1%)
H-Index
2K
authors
652
papers
111.3K
citations
2.2K
citing journals
53.4K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Yi Cui 7,782 487 115,996
Dingchang Lin 6,590 233 75,581
Jun Liu 4,535 98 19,510
Linda F Nazar 4,254 280 53,450
Ji-Guang Zhang 4,019 231 32,204
Michael Grätzel 3,952 647 193,756
He Yan 3,636 267 29,488
Harald Ade 3,031 425 34,309
Wei 2,994 307 27,864
Anders Hagfeldt 2,895 634 91,962
Wu Xu 2,871 234 30,334
Henry J Snaith 2,835 444 112,230
Jingbo Zhao 2,763 29 10,049
Guofang Yang 2,763 10 3,990
Jinsong Huang 2,748 245 48,774
Jun Lu 2,691 583 48,657
Jihui Yang 2,647 76 9,475
Huilin Pan 2,500 65 18,995
Kai Zhu 2,452 198 24,693
Patrice Simon 2,437 254 66,179
Zhenan Bao 2,294 713 106,044
Yun Wang 2,269 196 10,218
Yang Bai 2,256 123 11,419
Thomas Burdyny 2,243 498 59,006
Edward H Sargent 2,243 680 78,319
Yuzhang Li 2,241 52 9,924
Quanquan Pang 2,125 31 8,401
Hyun-wook Lee 2,123 109 17,477
Xin Wang 2,092 231 30,436
Huijun Zhao 2,057 563 36,994
Jun Liu 2,053 235 22,612
Xiaopeng Zheng 2,046 47 6,612
Feng Gao 2,011 224 23,050
Qiuyan Li 1,956 27 4,247
Kee Sung Han 1,952 101 5,688
Zhi-Yong Tang 1,938 403 39,018
Michael D Mcgehee 1,891 259 49,512
Jie Xiao 1,873 131 18,974
Chuanfang Zhang 1,869 480 107,910
Xiao Liang 1,859 22 6,468
Lynden A Archer 1,841 255 27,492
Yunke Li 1,836 23 4,164
Kui Jiang 1,836 45 9,857
Haoran Lin 1,836 43 7,531
Nam-Gyu Park 1,797 344 48,500
Xiao-Qing Yang 1,772 149 12,141
Peng-Fei Yan 1,758 115 8,371
Yury Gogotsi 1,744 875 148,755
Mark H Engelhard 1,708 496 39,520
Shaik Mohammed Zakeeruddin 1,707 240 44,728
Nian Liu 1,705 196 25,378
Jingshan Luo 1,692 114 18,407
Yang Bai 1,648 74 8,305
Shenlong Zhao 1,631 80 7,100
Pengfei An 1,631 69 5,225
Chun-Ting He 1,631 108 8,000
Juncai Dong 1,631 128 14,222
Yuyan Shao 1,627 151 30,157
Jürgen Janek 1,625 321 20,360
Juergen Janek 1,625 463 23,356
Karl T Mueller 1,624 86 3,790
Wolfgang G Zeier 1,619 151 10,910
Ya Yan 1,599 73 8,643
Xin Wang 1,599 41 4,833
Nan Li 1,599 199 10,209
Bao Yu Xia 1,599 226 24,011
Xin Wang 1,599 58 3,842
Hao-Bin Wu 1,599 159 31,119
Xin Wang 1,599 138 6,667
Xin Wang 1,599 101 7,472
Xiong Wen David Lou 1,599 415 98,207
Xiong Wen Lou 1,599 427 96,619