15.8(top 1%)
Impact Factor
16.4(top 1%)
extended IF
113(top 3%)
H-Index
1.4K
authors
1.4K
papers
51K
citations
1.5K
citing journals
39.9K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Philip A Gale 13 319 27,840
J Fraser Stoddart 11 1,275 106,060
Jonathan L Sessler 10 743 43,561
Jun Lu 8 583 48,657
Guihua Yu 7 281 36,643
Jishan Wu 7 346 19,251
Yi Jia 6 77 6,933
Shu-Hong Yu 6 806 73,726
Shi Zhang Qiao 6 531 84,344
Xiangdong Yao 6 171 13,764
Chao-Jun Li 6 498 37,932
Omar K Farha 6 581 65,876
Ali Coşkun 6 122 9,711
He Tian 6 673 45,114
G X Wang 6 706 53,554