2(top 8%)
Impact Factor
2.1(top 8%)
extended IF
42(top 9%)
H-Index
4.1K
authors
2.1K
papers
16.8K
citations
1.7K
citing journals
11.9K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
苏立君 26 51 447
Peng Cui 16 36 922
?? ? 16 55 768
Shi-yin Liu 14 151 3,858
宁生 陈 13 52 350
Bo Zhu 13 106 2,192
Shi-chang Kang 12 574 18,712
润秋 黄 11 12 83
Jia-wen Zhou 10 135 1,415
玉宽 王 10 10 43
Shamsollah Ayoubi 10 108 2,550
Wei Deng 9 24 176
Shaoquan Liu 9 29 890
Yun-sheng Wang 9 32 304
Gang-cai Liu 9 36 536
Xi-lai Li 9 36 255
Yi-Ping Fang 8 35 676
Tai-bao Yang 8 22 367
Li Lanhai 8 8 73
Si-ming He 8 26 540
Bin Fu 8 16 118
永建 丁 8 97 3,048
Xiang Qin 8 44 596
Yuhai Bao 8 26 541
Xiao-dan Wang 8 25 269
Yong Li 8 30 416
Ya Tang 8 58 1,237
Yan-sui Liu 8 200 11,027
Zhang Jianjing 7 11 98
Alam Sher Bacha 7 25 390
Yong-gang Ge 7 23 279
Baiping 7 7 39
?? ? 7 8 49
Gordon G D Zhou 7 25 267
Irasema Alcántara-Ayala 7 25 245
Young-jin Lee 7 32 169
Jian-gang Chen 7 30 287
Chong-lei Zhang 7 21 248
Yong You 7 24 272
Su-Chin Chen 7 55 748
Ning Wu 7 68 1,466
Guo-yu Li 7 82 1,174
Jun Zhou 7 68 1,570
Xie-kang Wang 7 37 245
仁升 陈 7 66 544
Gary J Brierley 7 176 6,778
Xiang-jun Pei 7 47 923
An-bang Wen 7 8 52
Fang-wei Yu 7 18 270
Jun-feng Liu 6 23 134
Xin-po Li 6 31 430
Dimitris C Kaliampakos 6 36 447
Alessandro Pasuto 6 61 1,893
Liu-qin Chen 6 10 59
Farhad Khormali 6 71 1,166
Chun-tan Han 6 32 149
Wang Xiaoqun 6 6 8
Yao-xuan Song 6 22 143
Ling-kan Yao 6 23 84
Lan-hai Li 6 79 1,415
Zhou Zhou 6 6 10
Hua-li Pan 6 10 81
Du Dingding 6 9 27
Gen-xu Wang 6 31 443
Xing-guo Yang 6 33 388
一平 方 6 14 236
Udo Schickhoff 6 30 536
Chao-jun Ouyang 6 53 1,243
晓清 陈 6 42 954
Zheng-an Su 6 24 310
Hua-yong Chen 6 15 74