0.7(top 19%)
Impact Factor
0.7(top 19%)
extended IF
25(top 14%)
H-Index
647
authors
2K
papers
8.6K
citations
1K
citing journals
5.1K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Olga A Shilova 78 129 630
Tatiana Antropova 42 99 834
Olga Yu. Golubeva 39 52 415
Maxim Yu Arsent'ev 37 66 295
Victor V Gusarov 36 174 2,006
Vladimir V Tomaev 36 49 211
Pavel P Seregin 33 130 411
Alla V Marchenko 31 66 166
Yury S Tveryanovich 29 82 660
Irina N Anfimova 28 45 220
Valentina L Stolyarova 28 138 812
Rs Bubnova 27 98 1,057
Irina Zvereva 25 143 1,081
Natalia G Tyurnina 24 31 77
Ivan Sokolov 22 45 268
Rene A Castro 19 88 199
Yurii Udalov 19 26 101
Tatiana P Maslennikova 18 46 277
Igor Murin 18 158 1,003
Alexey E Madison 17 31 157
Tamara V Khamova 17 30 193
Stanislav K Filatov 17 163 2,163
Olga Sinelshchikova 16 29 36
Sergey I Lopatin 16 168 885
Dmitry Kolovertnov 15 17 56
Andrey S Tverjanovich 14 76 764
Vyacheslav A Moshnikov 14 62 637
Evgenia Victorovna Golikova 13 31 112
Artem A Osipov 13 36 256
Viktor I Shapovalov 12 47 384
Alexander A Zhilin 12 95 1,253
Maxim M Sychov 12 122 984
Sergey Bogdanov 12 30 96
Tatiana A Kochina 11 87 518
Vladislav A Blatov 11 190 11,005
Oleg V Tolochko 11 90 1,003
Nadezhda Fedorenko 11 15 79
Marina Yu Konon 10 15 58
Sergey Stefanovsky 10 64 706
Andrey A Kiprianov 9 12 87
Tatiana A Tsyganova 9 10 23
Oxana Magdysyuk 9 69 1,678
Larisa P Mezentseva 9 17 143
Elena Kolobkova 9 27 348
Andrew I Klyndyuk 9 58 296
Olga S Dymshits 8 74 1,056
Andrey Zdravkov 8 23 55
Eugene Maximovskiy 8 75 676
Tsvetkova Irina 8 9 83
Andrey A Akatov 8 15 130
Andrey Lipovskii 7 238 3,143
Ekaterina A Chizhova 7 27 129
Michael Zinigrad 7 57 619
Oleg Zagrebelnyy 7 9 63
Monika Kiselova 7 13 66
Aleksandra Ivanova 7 18 57
Anatoly F Zatsepin 7 179 1,231
Armenak A Osipov 7 19 193
Valeriy M Talanov 7 53 261
Anna V Volkova 7 39 277
Tatiana L Simonenko 7 49 303
yurij Chernoberezhskii 6 39 100
Alexander Missyul 6 51 722
Lidiya F Dikaya 6 8 27
Oksana V Almjasheva 6 48 550
Alina Manshina 6 71 807
Vladimir Lysenko 6 58 205
Jakrapong Kaewkhao 6 317 5,052
Andrey Dolgin 6 8 10
Akhsarbek Nakusov 6 10 21
G P Kopitsa 6 80 540
Michael P Shepilov 6 35 364
Alexey Kurochkin 6 26 396
Aleksei A Onushchenko 6 32 1,501
Sergey Balabanov 6 9 1
Boris Ananchenko 6 29 90
Oleg I Silyukov 6 42 395
Alexander Nepomnyashchikh 6 38 137