3.5(top 4%)
Impact Factor
3.7(top 4%)
extended IF
72(top 5%)
H-Index
1.8K
authors
2.4K
papers
40.5K
citations
2.7K
citing journals
19.2K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Chong-Yu Xu 1,303 421 14,901
Irma Chacón 1,093 1,035 24,923
Guohe Huang 1,093 1,036 24,975
Bellie Sivakumar 705 224 5,538
Hoshin Gupta 565 223 29,819
Quanxi Shao 557 143 4,631
Yongqin David Chen 540 81 3,285
Ashok Kumar Mishra 526 123 7,500
Tao Yang 509 102 3,759
Shenglian Guo 499 225 8,274
George Christakos 493 187 4,970
Francesco Serinaldi 467 56 3,358
Victor Leiva 420 178 3,656
Vijay Singh 415 265 11,932
Jorge Mateu 397 159 1,517
J F Adamowski 396 274 10,099
Xinyue Ye 385 289 5,289
Jasper A Vrugt 384 94 8,767
Zhongbo Yu 384 159 4,001
Zengxin Zhang 357 43 1,462
Ravinesh Deo 354 252 8,627
Zhong-bo Yu 334 144 2,599
Rahim Barzegar 333 38 1,252
Peijun Shi 320 247 7,891
Mark A Finney 309 54 4,376
Cajo J F Ter Braak 295 151 20,608
Richard E Chandler 290 54 3,122
Xavier Emery 286 129 1,637
Jiaping Wu 281 88 2,152
Alberto Guadagnini 280 193 4,390
Jianzhong Zhou 279 267 6,559
Vera Pawlowsky-Glahn 274 121 5,699
Songbai Song 270 16 409
Y R Fan 268 99 1,857
Jürgen Pilz 251 103 1,137
Emilio Porcu 249 84 1,188
Asghar Asghari Moghaddam 247 40 1,550
Hwa-Lung Yu 241 61 1,326
Ataur Rahman 240 127 3,098
Tae-Woong Kim 239 115 1,816
Juan José Egozcue 238 122 4,864
Thorsten Wagener 236 212 15,673
Ye Hua Dennis Wei 233 161 6,253
Christian Onof 233 55 2,062
Wei Xu 230 33 600
Qiang Zou 230 10 330
Karin L Riley 220 18 565
Charles W Mchugh 220 13 1,150
Junhong Bai 219 215 5,847
Lixiang Song 218 8 390
Weiguang Wang 200 91 2,888
Mustafa Alreefi 198 28 2,679
Biswajeet Pradhan 198 699 32,178
Mahyat Shafapour Tehrany 198 28 3,005
Demetris Koutsoyiannis 194 242 8,598
Jin Huang 189 97 2,615
Han Y H Chen 188 381 13,691
Ricardo A Olea 185 37 908
José M Angulo 185 84 906
Mustafa M Aral 184 140 2,030
Hui Tao 181 28 751
Elcin Kentel 176 33 957
Hua Chen 176 62 1,577
Solomon Tesfamariam 173 160 3,122
Asaad Y Shamseldin 172 127 3,154
Jin Teng 167 36 2,453
María Dolores Ruiz-Medina 167 109 1,047
Jenq-Tzong Shiau 161 45 2,096
Wanqiu Xing 161 33 1,136
Sachindra Dhanapala Arachchige 160 97 3,339
Hafzullah Aksoy 158 74 2,058
Zhijia Li 154 45 961
Grimm, Am 153 39 3,824
Reza Modarres 151 31 1,173
M M Aral 151 9 191
Jyotir Moy Chatterjee 149 108 891
Aboul Ella Hassanien 149 666 11,650
Sujatha Radhakrishnan 149 17 438
Michel Lang 149 86 3,569
Shamsuddin Shahid 148 295 7,328
Hung Kim 146 108 846
Monica Riva 146 119 2,173
Xiao Mingzhong 145 45 1,400
Bruce W Melville 145 131 3,734
Hyun-Han Kwon 145 106 2,036
X H Chen 143 161 3,980