3.4(top 5%)
Impact Factor
3.6(top 5%)
extended IF
58(top 7%)
H-Index
885
authors
2.1K
papers
26.7K
citations
3.1K
citing journals
16.2K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Toshiyuki Kitai 606 29 857
Junichi Kurebayashi 516 86 1,858
Takayoshi Uematsu 470 65 1,518
Hiroko Yamashita 406 134 4,262
Masakuni Noguchi 374 134 2,628
Hiroji Iwata 321 78 12,927
Norikazu Masuda 299 234 10,754
Hitoshi Tsuda 290 160 3,912
Yasuo Miyoshi 280 133 4,282
Reiki Nishimura 238 47 612
Tadahiko Shien 230 118 1,208
Eriko Tokunaga 224 35 1,249
Masataka Sawaki 189 84 910
Takayuki Kinoshita 169 28 486
Yasuhiro Fujiwara 167 223 6,289
Seigo Nakamura 164 44 600
Eiji Oki 163 392 5,978
Toshiaki Saeki 159 64 980
Hirofumi Mukai 159 61 840
Masahiro Hiraoka 151 292 12,498
Keitaro Matsuo 149 770 31,631
Tomoko Ogawa 146 18 331
Naoki Kanomata 137 68 1,118
Naomi Sakamoto 135 11 258
Takashi Suzuki 134 172 6,668
Rie Horii 133 46 657
Junichiro Watanabe 128 59 3,831
Jim Xiang 124 164 3,975
Shahid Ahmed 124 43 855
Shahid Ahmed 124 34 776
Takuya Nagata 123 60 559
Takeshi Imamura 115 82 9,334
Yasumichi Inoue 115 27 1,008
Yutaka Yamamoto 113 62 982
Shoji Oura 110 34 185
Kazuhiro Araki 104 74 1,312
Katsuhiro Tanaka 103 37 641
Hiroshi Tada 102 42 1,016
Torsten O Nielsen 102 104 15,303
Yasuaki Sagara 102 71 1,663
Pinku Mukherjee 101 53 2,094
Hiroki Hagiwara 101 14 482