6.3(top 2%)
Impact Factor
7.1(top 2%)
extended IF
102(top 3%)
H-Index
3.7K
authors
3.1K
papers
66.7K
citations
1.9K
citing journals
17.8K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
MengChu Zhou 3,324 921 27,496
Tingwen Huang 1,972 698 20,729
Hongyi Li 1,891 147 12,149
Choon K Ahn 1,717 384 7,888
Qi Zhou 1,679 88 5,270
Wei He 1,631 298 12,736
Changyin Sun 1,417 255 6,425
Zhiwu Li 1,319 487 10,221
Michael Shi 1,285 779 44,800
Hamid Reza Karimi 1,236 567 19,207
Ge Song 1,226 360 14,032
Chen-Guang Yang 1,181 316 8,977
Shaocheng Tong 1,087 202 19,218
Zhijun Li 1,065 217 7,556
Lijie Wang 971 13 1,321
Derong Liu 950 429 13,325
Jun Wang 923 387 17,333
Qi Zhou 913 34 1,717
Chun-Yi Su 913 345 9,699
Ju H. Park 909 812 26,695
Renquan Lu 886 127 5,494
Neal N. Xiong 846 656 10,106
Qing-Long Han 828 481 26,032
Xinghuo Yu 750 654 23,844
Zhigang Zeng 747 382 11,951
Ding Wang 741 161 5,632
Jinde Cao 741 1,823 63,663
Guang-Hong Yang 739 628 16,446
Zidong Wang 729 528 31,053
Yan-Jun Liu 657 180 11,650
Yiting Dong 655 14 1,365
Guoliang Wei 654 165 5,366
Derui Ding 642 142 5,941
Guangdeng Zong 640 173 5,330
Guanghui Wen 633 270 9,002
Hongjing Liang 608 82 2,379
Yongming Li 588 98 9,873
Naiqi Wu 582 107 1,710
Huan-Qing Wang 578 143 4,519
Yong-ming Li 571 102 9,005
Fuad E Alsaadi 568 875 23,933
Tsan-Ming Choi 551 322 10,352
Haiping Du 538 258 6,251
Shuzhi Sam Ge 538 456 19,169
Wenwu Yu 520 260 15,745
Hao 509 273 9,265
Tieshan Li 488 112 4,489
Mao-long Lv 487 194 9,562
Yong Xu 482 20 1,029
Huai-Cheng Yan 478 196 4,915
Shao-Cheng Tong 475 93 7,117
Wen-An Zhang 474 248 6,003
Fei-Yue Wang 474 369 11,393
Suibing Li 473 357 9,535
Peter X Liu 470 440 11,853
Liang Gao 469 624 13,828
Xin-Yu Li 468 212 5,944
Dong Yue 450 182 7,491
Dawei Gong 448 270 11,751
Hak-Keung Lam 444 368 10,582
Lili Zhang 441 12 627
Yong Yuan 440 60 1,555
Jianwei Xia 435 191 3,428
Zheng-Guang Wu 423 49 3,768
Ben Niu 422 56 1,406
Yongping Pan 421 108 3,842
Hua-guang Zhang 415 313 12,723
Zhouhua Peng 409 160 6,086
Chaojie Li 409 90 2,732
Yan Qiao 403 66 1,377
Rongxin Cui 402 51 2,591
H-N Wu 396 175 5,951