9.6(top 1%)
Impact Factor
10.6(top 1%)
extended IF
134(top 2%)
H-Index
1.8K
authors
4K
papers
123.7K
citations
3.9K
citing journals
26K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Heng Li 97 519 14,845
Peter E D Love 39 426 14,979
Xiangyu Wang 36 313 8,980
Mohamed Al-Hussein 30 162 2,570
Lieyun Ding 30 87 2,796
Min-Yuan Cheng 30 132 3,779
Jack C P Cheng 25 104 3,652
Jochen Teizer 24 129 5,797
Vineet R Kamat 24 142 2,854
Jack Cp Cheng 24 49 2,689
Limao Zhang 24 156 2,771
Geoffrey Qiping Shen 23 298 10,259
Martin Skitmore 23 357 10,059
Ioannis Brilakis 21 127 4,165
Tarek Zayed 20 271 3,719
Changwan Kim 20 56 2,265
Rafael Sacks 18 108 5,335
Ghang Lee 18 74 1,651
Amin Hammad 18 77 1,575
Shengwei Wang 17 278 10,639
P Arias 17 171 3,842
Martin Fischer 17 88 2,916
Sanghyun Lee 16 141 3,876
Qian Wang 16 36 1,013
Xiaochun Luo 16 47 1,461
Yong K Cho 16 82 1,926
Zhenhua Zhu 16 55 1,267
Frédéric Bosché 16 42 2,077
Jui-Sheng Chou 16 137 4,438
Hyoungkwan Kim 15 73 2,419
Simaan M Abourizk 14 188 3,489
Weisheng Lu 14 209 5,874
Hyojoo Son 14 40 1,613
Ying Zhou 14 42 1,381
Jongwon Seo 14 34 409
Fernanda Leite 13 77 1,253
Hung-Lin Chi 13 42 1,411
Miroslaw J Skibniewski 13 163 4,465
Dong-Eun Lee 13 179 1,303
Mohammad Reza Hosseini 13 136 3,067
Mani Golparvar-Fard 13 79 2,971
Min-Koo Kim 12 27 920
Mingzhu Wang 12 17 318
Mohamed M Marzouk 12 160 2,115
Wen-Der Yu 12 32 610
Pieter Pauwels 12 48 984
Khaled El-Rayes 11 85 1,849
Mohan Rajesh Elara 11 188 1,715
Mehrdad Arashpour 11 71 1,610
Moonseo Park 11 98 2,162
Seokho Chi 11 63 1,175
Jane Matthews 11 45 855
David Edwards 11 180 3,569
Ahmed Bouferguene 11 58 763
Yacine Rezgui 11 199 5,034
Hosein Taghaddos 11 30 464
Ren-Jye Dzeng 10 39 759
Romain Mesnil 10 28 217
Pingbo Tang, 唐平波 10 55 1,387
Burcin Becerik-Gerber 10 119 4,873
Jieh-Haur Chen 10 57 698
Lucio Soibelman 10 60 1,742
Yong-Cheol Lee 10 33 648
José P Duarte 10 72 904
Peng Wu 10 357 12,832
Yi Bao 10 112 1,904
Hoon Sohn 10 201 6,467
Po-Han Chen 10 46 734
Faridaddin Vahdatikhaki 10 19 250
Belen Riveiro 10 92 1,918
André G Dorée 10 35 532
Fan Xue 10 88 1,973
Nashwan N Dawood 10 58 896
Olivier Baverel 9 34 301
Wei Pan 9 111 2,727
Jiayu Chen 9 98 1,722
Q P Ha 9 149 2,971
Mohamad Kassem 9 22 771
Xiao Li 9 28 1,201
Jun Wang 9 59 2,237