2(top 8%)
Impact Factor
2.1(top 8%)
extended IF
61(top 7%)
H-Index
1.9K
authors
4.2K
papers
44.3K
citations
2.3K
citing journals
20.6K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Chi Wai Kan 650 253 3,885
Hak-Yong Kim 578 523 24,280
Hak Yong Kim 503 344 14,459
Majid Montazer 379 298 8,690
Ching-Wen Lou 362 257 2,579
HaoKai Peng 330 226 1,960
Young Gyu Jeong 321 129 3,796
Young Hwan Park 310 27 1,466
Lijing Wang 304 97 2,297
Jiri Militky 289 215 3,086
Niyaz Mohammad Mahmoodi 289 200 10,403
Qufu Wei 283 325 7,369
Xungai Wang 279 86 1,599
Huimin Zhou 275 201 3,336
Jia-Horng Lin 271 233 2,717
Jae Ryoun Youn 267 184 5,329
Mohammad Jawaid 265 541 20,396
Ki Hoon Lee 260 59 2,094
Dodda Jagan Mohan 247 21 778
Azman bin Hassan 246 214 6,715
Jae Whan Cho 234 93 4,170
Jooyong Kim 230 41 537
Woong-Ryeol Yu 226 91 1,701
Rajesh Kumar Mishra 225 149 1,794
Chang Seok Ki 222 34 1,397
Fan Xuerong 213 101 1,244
Mangesh D Teli 212 31 725
Kim Han-Do 209 63 1,574
Lijing Wang 209 109 2,292
Jongshin Park 206 17 261
Tong Lin 196 303 13,903
Yi Li 194 296 8,074
Sung-Hoon Kim 193 224 5,057
Seong Hun Kim 193 150 3,345
Weidong Gao 192 116 1,125
Ahmad Mousavi Shushtari 191 49 1,014
Mohamad Ridzwan Ishak 186 116 5,234
Jooyoun Kim 182 60 1,401
Mazeyar Parvinzadeh Gashti 179 86 2,758
Masoud Latifi 179 160 2,714
Hyun-Joong Kim 178 116 2,003
Majid Montazer 177 230 7,105
Xuehong Ren 176 158 3,398
Yanping Liu 175 40 1,088
Hong Hu 175 178 6,412
Vijay K Baheti 172 47 978
Joonseok Koh 170 105 2,175
Bo-wen Cheng 164 359 7,405
Reza Eslami-Farsani 163 119 1,657
Yoldas 162 94 3,352
Alagirusamy R 162 84 1,665
Chung-Hee Park 160 52 1,086
Juming 158 118 3,616
Nadir Ayrilmis 156 161 2,683
Chung Feng Jeffrey Kuo 155 188 1,811
Robert H White 152 18 881
Jinhong Yu 149 154 5,134
In-Chul Um 148 66 3,138
Akif Kaynak 147 114 3,082
Hodong Kim 147 9 196
Qingbo Xu 145 31 972
Xiangdong Liu 144 117 3,070
Anil N Netravali 144 95 3,550
Ahmad Mousavi Shoushtari 143 28 846
Roohollah Bagherzadeh 141 42 954
Ismail Karacan 140 34 397
Esen Ozdogan 140 21 554
Won Ho Park 139 226 13,262
Mohamed H El-Newehy 139 184 6,186
Aminoddin Haji 138 69 962
Taekyeong Kim 133 23 177
Sabyasachi Ghosh 133 33 1,135
Sayan Ganguly 133 79 3,088
Narayan Ch Das 133 157 5,429
Youngjin Jeong 133 42 999
Yudong Huang 130 187 4,709
Komeil Nasouri 130 37 733
Vijaya Ramnath B 130 86 1,494
Tanveer Hussain 129 133 1,904
Mahbub Hasan 129 52 658
Sennur Alay Aksoy 128 21 469
Choi Jae Hong 128 33 308
Yuanyuan Yu 127 90 989