2(top 8%)
Impact Factor
2.1(top 8%)
extended IF
61(top 7%)
H-Index
1.9K
authors
4.2K
papers
44.3K
citations
2.3K
citing journals
20.6K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Chi Wai Kan 65 253 3,885
Ching-Wen Lou 45 257 2,579
HaoKai Peng 36 226 1,960
Jia-Horng Lin 27 233 2,717
Sung-Hoon Kim 26 224 5,057
Jae Ryoun Youn 25 184 5,329
Fan Xuerong 25 101 1,244
Joonseok Koh 23 105 2,175
Young Gyu Jeong 21 129 3,796
Jooyong Kim 21 41 537
Jiri Militky 21 215 3,086
Huimin Zhou 20 201 3,336
Qufu Wei 20 325 7,369
Hak-Yong Kim 19 523 24,280
Rajesh Kumar Mishra 19 149 1,794
Young-A Son 18 267 2,835
Majid Montazer 18 298 8,690
Chung Feng Jeffrey Kuo 18 188 1,811
Yuanyuan Yu 17 90 989
Sungmin Kim 17 54 437
Kadir Bilisik 17 89 1,295
Byoung Chul Chun 17 87 818
Seong Hun Kim 17 150 3,345
Reza Eslami-Farsani 17 119 1,657
Lijing Wang 16 97 2,297
Xuehong Ren 16 158 3,398
Jae Whan Cho 16 93 4,170
Yong-Chan Chung 16 50 1,397
Hak Yong Kim 16 344 14,459
Bo-wen Cheng 15 359 7,405
Majid Montazer 15 230 7,105
Ji Ho Youk 15 78 4,387
Eunjoo Ko 14 48 683
Taekyeong Kim 14 23 177
Xungai Wang 14 86 1,599
Weidong Gao 13 116 1,125
Mohammad Jawaid 13 541 20,396
Kap Jin Kim 13 96 2,762
Binjie Xin 12 78 386
Ping Wang 12 82 1,008
Qingbo Xu 12 31 972
Niyaz Mohammad Mahmoodi 12 200 10,403
Abhijit Majumdar 12 80 1,901
Lijing Wang 12 109 2,292
Ahmad Mousavi Shushtari 12 49 1,014
Masoud Latifi 11 160 2,714
Won Ho Jo 11 130 6,230
Tanveer Hussain 11 133 1,904
Woong-Ryeol Yu 11 91 1,701
Jongshin Park 11 17 261
Zhu Meifang 11 342 13,553
Javad Mokhtari 11 46 735
Gaoming Jiang 11 67 439
Youngjin Jeong 11 42 999
Won Ho Park 11 226 13,262
Jung-Soon Lee 10 32 527
Li Cui 10 39 535
Ki Hoon Lee 10 59 2,094
Juming 10 118 3,616
Jintu Fan 10 142 5,285
Yi Li 10 296 8,074
Jakub Wiener 10 75 889
Ting-Ting Li 10 97 979
Mirjana KostiĆ 10 124 1,889
Mohamad Ridzwan Ishak 10 116 5,234
Vijay K Baheti 10 47 978
Ismail Karacan 9 34 397
In-Chul Um 9 66 3,138
Xupin Zhuang 9 81 1,799
Seung Goo Lee 9 44 1,337
Haydar U Zaman 9 48 587
Chokri Cherif 9 282 3,237
Mazeyar Parvinzadeh Gashti 9 86 2,758
Azman bin Hassan 9 214 6,715
Kim Han-Do 9 63 1,574
tarek Abou ELmaaty 9 53 711
Akbar Khoddami 9 34 512
Yudong Huang 8 187 4,709
Pingfan Xu 8 60 788
Paulo N B Reis 8 117 2,074
Ozan Avinc 8 56 655
Hafsa Jamshaid 8 46 531
Hongbo Wang 8 43 1,033
Xueqin Li 8 28 178
YNawab 8 158 1,842
Zhaoqun Du 8 67 662
Komeil Nasouri 8 37 733
Oğuz Demiryürek 8 14 68