28(top 1%)
Impact Factor
30(top 1%)
extended IF
379(top 1%)
H-Index
5.3K
authors
2.8K
papers
602.1K
citations
6.7K
citing journals
188.2K
citing authors

Most cited authors in 2017

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Yi Cui 3,569 487 115,996
Dingchang Lin 3,419 233 75,581
Yayuan Liu 3,140 101 18,711
Irina Grigorieva 1,620 67 81,794
Andre Geim 1,620 308 238,405
Takashi Taniguchi 1,143 1,449 86,356
Kenji Watanabe 1,143 1,502 88,940
Christie Cherian 923 16 2,563
Sarah Haigh 923 263 11,494
James Dix 923 6 1,019
Gopinadhan Kalon 923 60 3,696
Yang Su 923 20 4,626
Rahul Raveendran Nair 923 38 13,241
Rahul R Nair 923 15 4,556
Eric Prestat 923 64 2,451
Paola Carbone 923 82 4,420
Javeed Mahmood 820 53 3,744
Seok-Jin Kim 820 26 1,947
Sun-Min Jung 820 41 4,929
Noejung Park 820 158 8,639
Mahmut Sait Okyay 820 7 1,179
Ishfaq Ahmad 820 25 1,362
Feng Li 820 45 4,695
Jong-Beom Baek 820 280 23,169
Steven G Louie 779 286 48,143
Yuan Wang 762 128 14,569
Mei-Yin Chou 762 164 12,358
Chih-Wen Yang 762 11 1,118
Yiming Yang 762 5 886
Dennis L Nordlund 762 314 20,641
Kung-Hwa Wei 762 207 12,214
Ang-Yu Lu 762 32 4,270
David A Muller 762 484 41,028
Xiang Zhang 762 325 49,906
Lain-Jong Li 762 427 50,385
Xiang Zhang 762 27 5,245
Yimo Han 762 54 4,407
Hanyu Zhu 762 22 4,446
Ming-Hui Chiu 762 32 4,981
Chih-Wen Yang 762 10 1,221
Peidong Yang 762 192 40,751
Jun Xiao 762 26 3,600
Dimosthenis Sokaras 762 194 9,247
Amalia Patané 697 126 3,489
R V Gorbachev 697 94 19,275
Laurence Eaves 697 438 14,493
Konstantin Novoselov 697 416 238,450
Sergei V Morozov 697 67 104,307
Roshan Krishna Kumar 697 21 1,683
Zakhar D Kovalyuk 697 220 3,096
Artem Mishchenko 697 88 18,626
Denis A Bandurin 697 30 1,879
Uli Zeitler 697 185 11,304
Yang Cao 697 11 984
Sergio Pezzini 697 35 1,525
Z R Kudrynskyi 697 69 2,288
Viktor Zólyomi 697 33 2,564
Daniel J. Muller 587 312 22,904
Daniel J Muller 587 278 19,050
David A Alsteens 587 106 5,441
David Martinez-Martin 587 20 1,442
David Pech 542 33 4,106
Thierry Brousse 542 216 16,624
Nana Amponsah Kyeremateng 542 15 826
Masaki Sekino 518 67 2,203
Takao Someya 518 292 31,782
Masaki Sekino 518 37 2,409
Sunghoon Lee 518 32 1,836
Hanbit Jin 518 16 1,997
Sungwon Lee 518 26 5,772
Tomoyuki Yokota 518 225 24,397
Masayuki Amagai 518 460 22,035
Naoji Matsuhisa 518 51 5,085
Kostas Kostarelos 486 296 26,445
Zuocheng Zhang 469 13 1,297
Toshio Ando 467 277 9,447
Andreas Engel 467 12 1,686
Christoph Gerber 467 18 2,058