4.3(top 3%)
Impact Factor
5.3(top 3%)
extended IF
142(top 2%)
H-Index
3.3K
authors
4.2K
papers
134.7K
citations
2.9K
citing journals
29.9K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Ilya V Kolmanovsky 33 294 4,863
Anna G Stefanopoulou 26 229 3,702
Andrew G Alleyne 25 241 5,521
Nathan van de Wouw 25 183 5,301
S O Reza Moheimani 22 143 4,118
Miroslav Krstic 22 766 20,387
Warren E Dixon 19 243 5,669
Romeo Ortega 18 454 15,306
Matteo Corno 18 135 1,281
Jing Sun 18 101 1,550
Marc Bodson 18 142 3,452
Biao Huang 17 584 11,484
Henk Nijmeijer 17 304 8,748
Shuzhi Sam Ge 17 456 18,080
Carlos J F Silvestre 17 328 4,184
Huie Peng 16 188 8,744
Tor Arne Johansen 16 292 4,918
Maarten Steinbuch 16 308 5,134
Lihua Xie 16 683 21,933
Khashayar Khorasani 15 285 5,191
Wei He 15 298 11,757
Chris T Freeman 15 92 1,238
Bart De Schutter 15 542 9,903
Kristin Ytterstad Pettersen 14 288 4,420
Tom Oomen 14 187 1,438
Junmin Wang 13 226 6,104
Chris Manzie 13 181 2,185
Thor Inge Fossen 13 265 8,413
Guy A. Dumont 13 323 5,062
Yang Shi 13 297 10,424
Andreas Kugi 13 334 2,825
Guoqiang Hu 12 186 4,824
Xiang Yu 12 258 6,496
Andrew J Fleming 12 180 3,689
Jay A Farrell 11 132 4,896
Bing Chu 11 69 586
Chung Choo Chung 11 166 1,954
Qinglei Hu 11 140 3,633
Wei Ren 11 275 25,851
Guo-Ping Liu 11 397 11,758
Tongwen Chen 11 380 16,864
Youmin Zhang 11 492 9,843
Daniel E Rivera 10 145 4,303
Ardalan Vahidi 10 60 2,693
Marco Lovera 10 159 2,118
Eric Rogers 10 268 2,705
Rita Cunha 10 94 1,115
Shen Yin 10 299 25,377
Lorenzo Fagiano 10 110 2,065
Giancarlo Ferrari-Trecate 10 125 4,177
Mara Tanelli 10 140 1,502
W P M H Heemels 10 337 10,446
Zhiyong Chen 10 153 2,817
Masayoshi Tomizuka 10 312 5,764
Ian Petersen 10 484 10,146
Bin Yao 9 185 5,641
Roy S Smith 9 169 1,823
Qiang Shen 9 166 2,601
Hui-Jun Gao 9 369 28,103
Jakob Stoustrup 9 195 2,760
Nader Meskin 9 220 2,563
Hong Wang 9 247 4,781
Santosh Devasia 9 76 2,416
Paulo J Oliveira 9 234 2,408
Scott J Moura 9 63 1,830
Anuradha M Annaswamy 9 135 2,593
Stefano Di Cairano 8 68 990
Hong Chen 8 394 6,059
Tielong Shen 8 195 1,475
Kok Kiong Tan 8 106 1,585
David Cabecinhas 8 52 686
MengChu Zhou 8 920 23,919
Michael Shi 8 778 42,698
Gang Tao 8 206 4,316
J Christian Gerdes 8 57 1,886
Jan-Willem van Wingerden 8 86 1,440
Qingze Zou 8 70 1,542
Antonella Ferrara 8 354 7,251
Dong-Hua Zhou 8 149 6,078
Dong Sun 8 336 7,120
Jan Tommy Gravdahl 8 147 2,235
Chun-Yi Su 8 345 8,956
Ge Song 8 360 13,230
Chunhui Zhao 8 201 3,354
Micky Rakotondrabe 8 100 1,747
Guoming G Zhu 8 105 783
Kira Barton 8 95 1,846
Gerardo Escobar 8 146 3,137
Daoyi Dong 7 155 2,065
Perry Y Li 7 112 1,332
Lino Guzzella 7 71 2,902