0.9(top 17%)
Impact Factor
0.9(top 17%)
extended IF
41(top 10%)
H-Index
1.6K
authors
5.6K
papers
29.2K
citations
1.7K
citing journals
17K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Aleksandr Gusev 379 208 3,369
Victor V Gusarov 330 174 2,006
Vladimir Komlev 327 201 2,645
Mikhail N Palatnikov 317 191 1,209
Gleb Yu Yurkov 301 109 1,653
Pavel Fedorov 292 334 4,691
Sergey Marenkin 266 116 565
Andrey Rempel 256 166 2,481
Anatolii Belous 250 194 1,896
Galina Kuzmicheva 238 120 934
Anna Egorysheva 231 99 843
Marina N Rumyantseva 227 195 3,560
Vladimir Ivanov 217 384 4,209
Alexander Baranchikov 201 306 3,056
Andrew I Klyndyuk 181 58 296
Sergey V Tkachev 176 24 321
Larisa Reznichenko 168 168 1,351
Alexander Mosunov 161 89 556
Albina I Orlova 159 105 1,109
Tatiana Safronova 152 90 677
Николай Кузнецов 151 351 4,197
Oleg I. V'yunov 151 92 889
Olga Makarova 148 72 386
Albina A Valeeva 148 77 962
Maxim I Morozov 141 34 1,049
Sergei Kuznetsov 139 142 1,737
Oksana V Almjasheva 135 48 550
Nikolai T Kuznetsov 133 245 3,248
Mahammad B Babanly 128 173 2,154
Alexander Stognij 127 72 701
Pavlo D Maryanchuk 127 86 830
Lysenkov Anton 120 85 361
Lomanova Na 118 25 444
Anna Shlyakhtina 117 61 786
Lada V. Yashina 117 139 3,042
Alexander V Naumkin 117 122 1,369
Stanislav Balabanov 113 81 734
Mikhail A Ryumin 112 65 488
Vasyl Sidey 110 59 564
Bush Alexandr 110 177 2,404
Efremov Vadim 104 44 168
Evgeny A Ekimov 103 120 2,285
Vladimir S Shiryaev 101 78 1,377