7.3(top 1%)
Impact Factor
7.7(top 1%)
extended IF
138(top 2%)
H-Index
7K
authors
6.4K
papers
186.3K
citations
4.8K
citing journals
75.4K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Thomas J Webster 94 314 20,778
Thomas Jay Webster 82 218 11,720
Thomas J Webster 72 275 9,155
Mohd Zobir B Hussein 32 290 8,009
Sangiliyandi Gurunathan 28 108 11,195
Zhi-Gang Wang 26 131 4,273
Shih-Jung Liu 24 166 2,869
Jin-hoi Kim 18 265 8,898
Kamyar Shameli 17 135 5,827
Dongwoo Khang 16 69 2,296
Fatemeh Atyabi 16 289 10,310
Marlus Chorilli 15 243 4,263
Mohamed Ezzat El Zowalaty 15 89 2,094
Zhiwei Sun 14 200 5,768
Andre Chwalibog 14 157 2,888
Sharida Fakurazi 14 168 3,602
Adriana R Pohlmann 14 322 8,133
Sílvia Stanisçuaski Guterres 14 349 8,818
Shiqi Mei 13 86 1,586
Han-Gon Choi 13 202 6,162
Jia-You Fang 13 310 11,176
Shaker A Mousa 13 583 18,224
Quanshun Li 13 78 2,339
Fei Tong 13 18 271
Longquan Shao 13 94 3,710
Esmaeil Biazar 13 78 1,893
Marta Grodzik 13 59 1,384
Li-Ming Zhang 12 78 1,484
Young Wook Choi 12 88 1,469
Wei Wu 12 171 6,686
Saud A Alarifi 12 159 2,260
Nianping Feng 12 89 2,505
Young-Il Jeong 12 83 2,329
Palanisamy Arulselvan 12 105 2,839
Pan Li 12 90 2,980
Ewa Sawosz 12 72 1,964
Rasedee Abdullah 12 124 2,492
Yu Seok Youn 11 200 6,621
Cornel Iancu 11 61 1,504
Christoph Alexiou 11 118 3,925
Christoph Alexiou 11 131 5,203
Yan Shen 11 40 673
Seong Soo A An 11 82 1,598
Xiang Gao 11 45 860
Teodora Mocan 11 56 1,226
Navid Rabiee 11 169 9,988
Ioana Berindan-Neagoe 11 277 7,225
Mateusz Wierzbicki 11 51 1,207
Junchao Duan 10 112 2,891
Daoud Ali 10 122 1,473
Christina Janko 10 98 3,473
Yi Lu 10 132 4,821
Ming-Thau Sheu 10 130 3,125
Jinlan Jiang 10 38 702
Xintao Shuai 10 201 10,617
Yinghua Li 10 41 1,551
Shadab 10 80 1,105
Lobat Tayebi 10 182 4,872
Lijie Liu 10 33 827
Ajeet K Kaushik 10 225 8,751
Bruno Sarmento 10 413 14,895
Ming Zhao 10 110 1,004
Mingzhi Dai 10 30 235
Feng Gao 10 201 9,951
Dawei Chen 10 85 1,992
Hossein Jahangirian 10 31 1,509
Majid Darroudi 10 182 5,654
Preecha P Yupapin 10 430 2,795
Mojtaba Falahati 10 98 2,316
Shiqi Peng 10 85 781
Robert J Lee 10 247 11,325
ShaoZhi Fu 9 77 1,983
Xianyi Sha 9 71 4,069
Haiyang Hu 9 65 1,385
Lucie Bacakova 9 215 6,692
Biswajit Mukherjee 9 90 1,892
Jianhui Wu 9 47 407
Jianping Qi 9 102 3,851
Mubashar Rehman 9 37 673
Mohammad Abdollahi 9 782 25,212
Jong Oh Kim 9 280 9,354
Bing Zhu 9 51 2,358
Gang Guo 9 136 3,561
Samer Hasan Hussein-Al-Ali 9 35 730
Sławomir Jaworski 9 59 1,255
Asadullah Madni 9 47 806
Zulkarnain Zainal 9 189 4,667
Yi Lu 9 500 37,330
Xiangliang Yang 9 137 5,291