3.2(top 5%)
Impact Factor
3.5(top 5%)
extended IF
152(top 2%)
H-Index
20.6K
authors
24.9K
papers
561.5K
citations
8.3K
citing journals
249.1K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Robert M Hoffman 49 826 26,458
Razelle Kurzrock 46 703 39,306
James Andrew McCubrey 43 338 16,653
Antonio Giordano 39 766 33,711
Tianbo Jin 36 158 1,058
Michael P Lisanti 34 514 63,527
Funda Meric-Bernstam 32 484 28,939
Tao Jiang 31 387 8,823
Federica Sotgia 29 210 24,976
Zhi-Ming Shao 28 230 8,195
Michael Bouvet 28 421 10,513
Alberto Maria Martelli 28 158 11,959
Jeeyun Lee 27 384 10,798
Jiejie Xu 26 148 2,384
Apostolia Maria Tsimberidou 26 233 10,315
Kyoung Mee Kim 26 321 10,081
Siqing Fu 25 168 6,230
Surinder K Batra 25 388 18,883
Yusuke Nakamura 25 425 21,361
Gerardo Botti 24 356 11,957
Woong-Yang Park 24 296 11,053
Carlo Maria Croce 23 166 30,564
Seung Tae Kim 23 221 4,628
Joon Oh Park 23 221 6,709
Javier A Menendez 23 328 21,951
Yu-quan Wei 22 539 18,482
Jin-Ming Yu 22 226 2,795
Jia Fan 22 395 15,454
Sung-Hoon Kim 22 336 8,776
Antonino Neri 22 358 14,711
Takashi Murakami 22 116 2,718
Sarina A Piha-Paul 21 187 10,908
Xia Li 21 272 7,483
Hengmin Cui 21 162 3,828
Atanasio Pandiella 21 217 8,878
Martin E Gleave 21 480 33,002
Wafik S El-Deiry 20 392 37,214
Jin Li 20 189 4,438
Wen Guo Jiang 20 706 19,247
Vivek Subbiah 20 404 10,052
Young Suk Park 20 176 2,971
Richard G Pestell 20 389 39,065
Jin-Tae Hong 20 404 10,877
Shun-Fa Yang 20 625 11,355
George A Calin 20 537 90,546
Ravi Salgia 19 388 26,223
Kentaro Miyake 19 160 2,119
Aldo Scarpa 19 691 43,458
Zongguang Zhou 19 265 4,760
Jing Fang 19 125 3,355
Zhicai Zuo 19 173 3,497
Chuan-bao Zhang 19 113 3,351
Fritz C Eilber 19 72 2,406
Guido Kroemer 19 1,398 221,765
Antonio Russo 19 316 8,306
Daiming Fan 19 194 7,253
Hisataka Kobayashi 18 279 18,717
Massimo Libra 18 287 13,408
Ming-Hua Zheng 18 277 6,558
Kenneth J Pienta 18 544 50,314
Massimiliano Berretta 18 249 4,448
Amancio Carnero 18 182 7,814
Kentaro Igarashi 18 114 2,051
Alex Zhavoronkov 18 149 5,758
Peter Valent 18 730 33,277
Chih-Hsin Tang 18 277 7,711
Hua-Chuan Zheng 17 101 2,114
Daniele Santini 17 317 8,297
Jean Paul Jean Paul Thiery 17 355 42,952
Gordon B Mills 17 822 116,271
Eigo Otsuji 17 296 3,049
Kwang Seok Ahn 17 466 26,943
Se Hoon Park 17 243 5,998
Alberto Ocana 17 223 8,530
Bing-ya Liu 17 183 6,426
Gautam Sethi 17 410 29,469
Filip Janku 17 147 9,043
Glen Kristiansen 17 196 4,637
Daisuke Ichikawa 17 214 2,915
Ho Yeong Lim 17 193 6,521
Pierfrancesco Tassone 17 281 12,446
Ming-Zhi Zhang 16 207 2,271
Xifeng Wu 16 398 20,047
Jing He 16 310 6,157
Junliang Deng 16 141 3,239
Michael Hsiao 16 339 11,550
Paul Dent 16 157 11,824
Stefano Cascinu 16 695 16,428
Ronald Simon 16 401 17,216
Xin-Yuan Guan 16 323 16,810
Ying Sun 16 335 10,819