9.5(top 1%)
Impact Factor
10.2(top 1%)
extended IF
134(top 2%)
H-Index
10.4K
authors
7.6K
papers
203.3K
citations
5.2K
citing journals
134.6K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Guido Kroemer 47 1,398 222,053
Oliver Kepp 26 910 172,567
Gennaro Melino 26 321 27,925
Peter Vandenabeele 25 529 68,500
Andreas Strasser 25 439 55,819
Mauro Piacentini 18 313 38,319
Jochen H M Prehn 16 326 16,610
Michele Caraglia 14 439 16,999
Andreas Linkermann 12 135 18,780
Markus Rehm 12 91 8,679
Harald Wajant 12 174 10,741
Carsten Culmsee 11 134 9,795
Yufang Shi 11 182 19,494
Alexei Verkhratsky 11 500 33,836
Boris Zhivotovsky 11 335 42,028
Chawnshang Chang 10 342 18,951
Carmen Garrido 10 220 20,466
Changshun Shao 10 140 7,081
Jia Fan 10 395 15,471
Vincenzo De Laurenzi 10 88 9,066
Afshin Samali 10 179 19,985
Wei Xiong 10 279 10,732
Yingyu Chen 10 70 10,316
Shuangda Li 10 56 1,842
Ho Jae Han 10 313 8,170
Mathieu J M Bertrand 10 63 8,137
Peter Vandenabeele 10 540 54,193
Xiao-Lei Zhang 9 102 2,351
Simone Fulda 9 264 24,068
Sharad Kumar 9 247 30,633
Hongbiao Huang 9 52 1,611
Ivano Amelio 9 77 8,994
Gerry Melino 9 320 27,444
Patrizia M Agostinis 9 229 33,056
Philippe Bouillet 9 135 15,443
Ke Zen 9 137 11,640
Xiaoling Zhang 9 86 2,916
Li Jia 9 49 1,653
Hong-Juan Cui 8 91 1,372
Da-Jin Li 8 139 2,864
Paolo Pinton 8 356 33,202
Qi Wu 8 156 2,232
Dan Xie 8 124 4,408
Francesco Fazi 8 71 4,176
Klaus Schulze-Osthoff 8 326 25,914
Stefano Luca Sensi 8 127 10,085
Marco J Herold 8 119 5,401
Hongjuan Cui 8 142 2,618
Weisan Chen 8 190 8,663
hongchuan Jin 8 130 9,814
Francois M Vallette 8 139 9,561
Ye Tian 8 72 1,434
Yang Sun 8 126 6,442
Xiao Li 8 117 1,007
José Manuel Bravo San Pedro 8 95 11,781
Cheng Yang 8 70 1,109
Frank Madeo 8 243 39,079
Thomas Kaufmann 8 68 7,467
David C Huang 8 232 32,110
Klas G Wiman 8 111 8,356
Amalia Dolga 8 74 2,080
Nickolai A Barlev 8 67 5,061
Ping Cheng 7 48 854
James M Murphy 7 155 7,296
Joan Comella 7 114 5,176
Cecilia Rodrigues 7 292 17,815
Tom Vanden Berghe 7 107 17,434
Li-Xin Wei 7 134 6,967
Baiyong Shen 7 120 2,895
Manuela Ferracin 7 181 27,689
Geert Bultynck 7 213 16,163
Andrey Y Abramov 7 178 13,609
Gian Maria Fimia 7 159 23,655
Qizhou Lian 7 84 4,947
Alex Almasan 7 110 12,589
Si-de Liu 7 120 1,887
Giovanna Maria Pierantoni 7 77 3,325
Yu-quan Wei 7 539 18,523
C Brenner 7 49 8,925
Ruggero De Maria 7 267 24,077
Ming Zhou 7 122 5,301
Takayuki Harada 7 78 3,602
Peng Liu 7 43 862
Maria Caterina Turco 7 116 3,378
Xianfa Wang 7 93 1,984
Wenlin Huang 7 84 3,002
Quentin Liu 7 100 6,135
Luis Miguel Martins 7 43 3,539
Daniel H Gray 7 208 34,339
Jian Xiao 7 263 6,149
Enrico M Bucci 7 80 2,430