2.9(top 6%)
Impact Factor
3(top 6%)
extended IF
90(top 4%)
H-Index
3.9K
authors
7.1K
papers
136.1K
citations
5.2K
citing journals
76.1K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Xavier Filella Pla 24 172 7,276
Guoqiang Zhao 19 84 1,860
Andreas Scorilas 19 386 11,018
Yu-Jia Chang 17 115 2,874
Emad Yahaghi 17 33 303
Junming Guo 17 113 7,509
Caj Haglund 17 201 4,077
Chien-Feng Li 16 249 5,838
Eleftherios P Diamandis 16 840 37,240
Jian-Hong Zhong 15 146 2,764
Shun-Fa Yang 15 622 11,579
Ja-Seung Koo 15 189 3,787
Watcharin Loilome 14 116 1,992
Zhen-Ning Wang 14 284 6,552
Nisana Namwat 13 94 1,780
Po-Li Wei 13 99 1,610
Xue Qin 12 71 1,047
Rafael Molina 12 33 1,514
Faruk Tas 12 169 1,986
Rui-Hua Xu 12 353 13,943
jaana Hagström 12 183 3,500
Run-Zhou Ni 11 88 1,583
Hongcheng Zhu 11 43 891
Dengfu Yao 11 32 515
Josep Maria Auge Fradera 11 49 1,786
Farhad Jadidi-Niaragh 11 183 4,854
Murat Serilmez 11 34 343
Mehdi Yousefi 10 262 6,116
Chin-sheng Hung 10 55 705
En-Hua Wang 9 79 1,482
Aram Mokarizadeh 9 42 580
Jiejie Xu 9 148 2,447
Raja Mokdad-Gargouri 9 60 760
Bingxiu Xiao 9 46 5,146
Enhua Wang 9 36 517
Harri Kalevi Mustonen 9 111 1,490
Afshin Taheriazam 9 29 241
Sankar Kumar Ghosh 9 51 646
Fernando A Soares 8 384 7,910
Emanuela Anastasi 8 39 629
Yonggang Zhang 8 87 1,897
Jian-Ying Zhang 8 78 2,744
Masoud Soleimani 8 310 5,254
Jose Vassallo 8 204 3,805
Robert Zeillinger 8 214 7,034
Mohsen Mohammadi 8 44 1,286
Zheng Li 8 136 3,891
Jian Zhou 8 658 21,734
Ehsan Arefian 8 98 1,533
Ondrej Slaby 8 157 5,905
Seyed Javad Mowla 7 185 4,439
Chung-Hsi Hsing 7 68 1,451
Xin Yu 7 68 1,907
David M Goldenberg 7 451 20,202
Rong Yin 7 102 3,169
Stella Capriglione 7 50 971
Cigir Biray Avci 7 109 1,478
Alessia Aloisi 7 49 874
Francesco Plotti 7 138 2,283
Xiujun Gao 7 58 827
Shan-liang Zhong 7 33 1,576
Abdelbaset Buhmeida 7 82 1,727
Feng Yao 7 76 911
Ricardo Gomez 7 398 9,587
Magdalena Chechlinska 7 32 636
Roberto Ra Angioli 7 247 6,956
Hsuan-Ying Huang 7 136 3,960
Chien-Yu Huang 7 36 350
Guojun Zhang 6 20 470
Maximino Redondo 6 76 1,333
Jean Nunes dos Santos 6 160 1,443
Yavuz Dodurga 6 51 674
Iacovos P Michael 6 44 4,220
Elif Bilgin Dogru 6 32 225
Mohammad Safiqul Islam 6 86 806
Mehri Seifoleslami 6 10 63
Yoshihiro Minamiya 6 121 1,915
Magdalena Bryś 6 79 1,268
Jia-Fu Ji 6 369 11,317
Carolina Cavalieri Gomes 6 156 1,920
Katayoun Ziari 6 13 62
Hyunggee Kim 6 67 1,719
Cumhur Gunduz 6 146 1,343
Ashok Kumar 6 19 564
Gustavo Jacob Lourenço 6 75 438
Rommel Rodríguez Burbano 6 250 3,947