0.7(top 18%)
Impact Factor
0.8(top 18%)
extended IF
30(top 13%)
H-Index
2.3K
authors
9.1K
papers
26.8K
citations
1.7K
citing journals
14.4K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Boris A Trofimov 370 1,114 9,317
Aidar Gubaidullin 366 393 2,878
Victor V Gusarov 358 174 2,006
Alexander I Konovalov 299 371 2,444
Alexander Burilov 259 349 1,293
Nina Gusarova 255 382 2,799
Bagrat A Shainyan 227 283 2,189
Елена Антина 214 105 849
Volodymyr Brovarets 211 177 592
Nugzar Z Mamardashvili 200 186 1,237
Vladimir I Minkin 199 888 8,886
Sergey I Lopatin 198 168 885
Анатолий Вьюгин 193 99 754
Igor N Shcherbakov 184 166 966
Irina Zvereva 178 143 1,081
Leonid M Pevzner 174 69 177
M B Berezin 173 115 848
Lomanova Na 172 25 444
Sergey I Levchenkov 171 136 770
Vladimir Gein 168 213 857
Галина Гусева 168 71 612
Svetlana Amosova 163 296 2,289
Abd El-Galil E Amr 163 236 2,988
Moamen S Refat 160 303 3,675
Vladimir Mayzlish 159 96 441
Valerij Kuznetsov 150 102 386
Yulia B Ivanova 150 80 383
Denis Chachkov 148 201 1,154
Maxim I Morozov 142 34 1,049
Tatiana A Kochina 141 87 518
Igor Mikhailov 139 67 312
Albina Dogadina 137 65 319
Vladimir E Kataev 136 93 744
Vadim P Boyarskiy 130 111 2,812
Nadezhda A Zhuk 129 69 378
Yuri Popov 129 74 176
Vladimir Potkin 127 143 470
D Ashok 127 87 634
Svetlana F Malysheva 126 170 1,192
Galina Dushenko 123 80 480
Leonid D Popov 119 132 731
Natal'ya V Davletshina 113 33 142
Natalya V Chizhova 112 91 282
Julia Bakhtiyarova 109 45 313
Rustam R Davletshin 109 35 183
Sergey M Shugurov 108 88 452
Natalia Chezhina 104 37 153
Boris Sukhov 102 100 734
Anatolii S Burlov 102 166 1,239
Airat R Garifzyanov 102 31 145
Mohamed A Al-Omar 101 262 2,695