0.7(top 18%)
Impact Factor
0.8(top 18%)
extended IF
30(top 13%)
H-Index
2.3K
authors
9.1K
papers
26.8K
citations
1.7K
citing journals
14.4K
citing authors

Most published authors in 2007

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Alexander Burilov 8 349 1,293
Alexander I Konovalov 7 371 2,444
Volodymyr Brovarets 5 177 592
Bagrat A Shainyan 5 283 2,189
Victor V Gusarov 5 174 2,006
Boris A Trofimov 5 1,114 9,317
Aidar Gubaidullin 4 393 2,878
Vladimir Potkin 4 143 470
Natalia Chezhina 4 37 153
Oleh Shablykin 4 45 105
Vladimir E Kataev 4 93 744
Nadezhda A Anisimova 4 43 102
Oleg G Sinyashin 3 534 5,360
Almir Gazizov 3 108 479
Irina Sterkhova 3 98 484
Анатолий Вьюгин 3 99 754
Akmaljon Tojiboev 3 23 44
Nina Gusarova 3 382 2,799
Valeriy I Smirnov 3 107 587
Irina Zvereva 3 143 1,081
Yury A Dobrovolsky 3 180 1,528
Yana A Vereshchagina 3 78 176
Boris Sukhov 3 100 734
Denis Chachkov 3 201 1,154
Sergey I Lopatin 3 168 885