2.7(top 6%)
Impact Factor
2.9(top 6%)
extended IF
206(top 1%)
H-Index
1.2K
authors
12.7K
papers
347.2K
citations
5.1K
citing journals
44.7K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
J G Simmonds 31 43 537
David B Bogy 30 226 7,443
Huajian Gao 23 555 42,625
Junuthula N Reddy 23 624 38,826
Zdeněk P Bažant 20 279 17,555
Ares J Rosakis 20 157 7,182
V S Deshpande 20 283 15,161
George J Weng 19 260 9,143
James R Barber: Contact Mechanics 18 167 4,519
Jizhou Song 16 150 11,294
Isaac Elishakoff 16 236 3,766
Tayfun E Tezduyar 16 329 20,461
Marek-Jerzy Pindera 15 80 2,598
Yonggang Huang 15 326 43,393
Maria Comninou 15 59 2,234
Peter Schiavone 14 291 2,006
Xu Guo 14 140 4,411
Jen-San Chen 14 36 321
Ephraim Suhir 13 172 2,901
Kai-Tak Wan 13 99 3,189
Romesh Batra 13 357 12,790
Wei-qiu Chen 13 341 9,302
Daining Fang 13 663 15,486
Alexander F Vakakis 12 394 12,093
John W Hutchinson 12 67 7,894
Kim Meow Liew 12 935 37,552
Yong An Huang 12 208 19,810
Cornelius Horgan 11 217 6,130
Debasish Roy 11 161 1,642
Richard H Rand 11 191 4,418
Chyanbin Hwu 10 97 1,349
Chad M Landis 10 91 5,424
Xue Feng 10 258 9,752
Chung-Yuen Hui 10 307 10,480
John A Rogers 10 607 68,735
Erasmo Carrera 10 601 19,787
Pedro Miguel Reis 10 85 3,613
Zhigang Suo 10 312 34,913
Gianluca Cusatis 10 117 3,290
A Needleman 10 243 28,642
Nhan Phan-Thien 9 207 4,383
Thomas J R Hughes 9 365 55,655
Shengping Shen 9 131 2,338
Michael Ortiz 9 296 19,716
Richard M Christensen 9 17 151
Rui Huang 9 156 9,170
Shaoxing Qu 9 129 3,034
Martin Ostoja-Starzewski 9 252 6,465
C Q Ru 9 90 2,362
Jérôme Colin 9 105 792
Yihui Zhang 9 167 13,580
James T Jenkins 9 80 5,138
Kwang-chun Park 9 172 4,187
Dewey H Hodges 8 32 1,323
Xi-Qiao Feng 8 431 14,913
Norman Jones 8 101 4,417
Gang-Feng Wang 8 126 3,377
Kyriakos Komvopoulos 8 304 10,340
Jia-Liang Le 8 71 1,099
Rui Li 8 126 4,468
Sondipon Adhikari 8 411 11,971
Weidong Zhu 8 173 1,900
Viggo Tvergaard 8 118 11,336
Navaratnam Sri Namachchivaya 8 91 1,210
Jian Wu 8 47 8,527
Hanqing Jiang 8 130 9,791
Norman A Fleck 7 226 23,775
Ranganathan Usha 7 77 819
Bin Chen 7 23 424
Shaker A Meguid 7 162 4,250
Robert G Parker 7 135 4,503
James R Rice 7 138 25,280
Goodarz Ahmadi 7 602 14,653
Glaucio H Paulino 7 227 10,708
Y Z Chen 7 179 1,517
Tienchong Chang 7 57 2,093
Zhan-Li Liu 7 104 1,417
John Dempsey 7 89 1,836
Huanyu Cheng 7 121 12,802
Kuang-Chong Wu 7 68 1,367
Bhushan Karihaloo 7 265 7,289
M B Rubin 7 172 2,739
M C Ray 7 72 1,737
Kenneth M Liechti 6 105 3,385
Alan Needleman 6 216 23,873
Hossein M Shodja 6 145 1,862