11.6(top 1%)
Impact Factor
12.1(top 1%)
extended IF
210(top 1%)
H-Index
7.9K
authors
14K
papers
645.1K
citations
6.9K
citing journals
113.5K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Qin Wei 132 576 18,865
Ruo Yuan 114 604 17,409
Huangxian Ju 88 727 36,205
Jinghua Yu 81 386 14,039
Anthony P F Turner 66 266 18,318
Ya-Qin Chai 66 365 12,056
Shaojun Dong 56 856 55,472
Yoon-Bo Shim, 심윤보 55 261 9,769
Shenguang Ge 48 210 8,813
Arben Merkoçi 47 324 20,677
Dan Wu 47 172 5,688
Bin Du 47 138 5,338
Yong Zhang 46 196 8,151
Genxi Li 43 363 10,166
Hong-Yuan Chen 43 927 43,340
Dianping Tang 42 256 15,236
Hyun Gyu Park 41 209 6,155
Xi-Liang Luo 40 298 11,694
Mei Yan 40 148 5,249
Jinglong Liu 38 121 3,409
Koji Sode 38 360 7,541
Kun Wang 38 255 7,342
Dan Du 37 330 21,959
Shiyun Ai 36 189 4,658
Serge Cosnier 36 405 17,607
Man Bock Gu 36 139 6,444
Yueyun Li 35 111 2,790
Kazunori Ikebukuro 35 242 5,862
Huanshun Yin 35 150 5,044
Jeong-Woo Choi 34 181 5,041
Zhen-Yu Lin 34 335 8,882
Xue-Ji Zhang 34 582 18,723
Gwo-Bin Lee 33 402 12,158
Yuehe Lin 33 566 53,876
Chun-Hai Fan 32 734 54,519
Chang Ming Li 32 927 49,689
Dawei Fan 32 102 2,429
Xiuhua Zhang 31 184 4,168
José M Pingarrón 31 391 12,359
Danila Moscone 31 211 8,835
Abdollah Salimi 31 203 8,857
Songqin Liu 31 299 12,405
Wei Wen 30 187 5,637
Khalil Abnous 29 371 10,524
Bansi D Malhotra 28 342 19,105
S S Piletsky 28 291 15,347
Wolfgang Schuhmann 28 802 29,655
Ashok Mulchandani 28 355 16,828
Yali Yuan 28 72 2,082
Mohammad Ramezani 27 390 10,656
Qingji Xie 27 239 7,391
Bang-Ce Ye 27 263 8,526
Ping Wang 27 106 2,406
Ning Hu 27 149 3,749
Xiang Ren 27 117 3,912
Seyed Mohammad Taghdisi 27 218 6,444
Andreas Offenhäusser 27 400 10,285
Frances S Ligler 27 199 11,026
Maria Goreti Ferreira Sales 26 179 3,254
Longhua Guo 26 205 6,244
Chao Yu 26 131 2,925
Junhong Min 26 179 2,665
Lo Gorton 26 386 17,971
Guoming Xie 25 89 1,988
Jayne Wu 25 154 4,556
Yunlei Zhou 24 90 2,439
María Isabel Pividori 24 108 3,290
Liangguo Yan 24 114 5,645
Ciara O' Sullivan 24 209 7,167
Min-Gon Kim 23 156 4,148
Bin Qiu 23 164 3,605
Junlin He 23 92 1,386
Sang Jun Sim 23 257 8,412
Ying Zhuo 23 151 5,307
Jean-Louis Marty 23 238 9,629
Shijia Ding 23 131 2,646
Lei Ge 22 205 12,031
Rashmi Madhuri 22 71 1,768
Wei Chen 22 126 5,147
Hua Kuang 22 449 15,398
Almira Ramanaviciene 21 259 7,557
Sven Ingebrandt 21 134 3,491
Arunas Ramanavicius 21 279 7,872
Feng Li 21 139 5,508
Yun Xiang 21 115 3,169