15.6(top 1%)
Impact Factor
16(top 1%)
extended IF
360(top 1%)
H-Index
19K
authors
18.2K
papers
1.1M
citations
5.3K
citing journals
214.8K
citing authors

Most cited authors in 2008

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Jin-Song Hu 1,116 223 25,468
Xiao-Dong Guo 1,116 430 50,330
Li-Jun Wan 1,116 640 55,198
Wei-Ming Zhang 1,116 21 2,476
Xing-Long Wu 1,116 262 14,856
Ho Cheuk Lam 1,025 143 9,032
Wong Wai-Yeung 1,025 769 33,147
George M Whitesides 936 415 104,216
Ryan C Chiechi 936 134 9,547
Michael David Dickey 893 241 16,438
Lee Belding 893 48 12,510
David A Weitz 893 426 52,451
Ryan J Larsen 893 34 2,984
Chao Zhang 846 66 3,871
Fang Luo 846 52 2,794
Ji Chen 846 77 3,269
Haoxi Wu 846 34 2,103
Zhong Lin Wang 827 2,135 260,555
Liwu Zhang 696 109 7,633
Zhenyang Lin 695 261 10,068
Pagona Papakonstantinou 694 131 8,221
Artemis Stamboulis 694 71 2,843
Jianhui Hou 613 426 56,373
Gang Li 613 203 56,460
Yan Yao 613 123 23,685
Jenny Nelson 608 349 36,753
Donal D C Bradley 608 571 63,709
Richard Friend 578 686 118,633
Weiping Cai 540 253 13,026
Kui-Qing Peng 536 50 7,081
Stefan Seeger 505 144 8,668
Giuseppino Fortunato 505 107 3,107
Di Chen 503 422 26,607
Jinhua Ye 503 653 52,198
René Aj Janssen 499 580 50,375
Kripal S Lakhi 476 71 4,082
Ajayan Vinu 476 460 20,735
Jooho Moon 466 269 14,359
Laurence Lutsen 463 67 3,428
Thomas J Cleij 463 89 2,733
Abay Gadisa Dinku 463 43 4,688
Dirk Jm Vanderzande 463 343 10,850
Wibren D Oosterbaan 463 25 1,329
Koen Vandewal 463 165 13,310
Todd B Marder 456 386 27,593
Guijiang Zhou 456 110 5,742
Andrew Beeby 456 191 10,527
Dong‐Yu Kim 439 229 15,062
Kyoohee Woo 405 55 2,735
Hyunjung Shin 405 204 9,189
Da Huo 405 467 77,411
Sangseom Jeong 405 125 6,582
Younan Xia 405 678 131,480
Jianlin Shi 398 339 35,865
Meidong Lang 398 127 3,516
Jiong Yang 393 117 5,946
Vidhya Chakrapani 393 33 1,950
Lidong Chen 393 490 31,790
John M Kelly 393 285 13,448
Ruchira Dharmasena 393 37 2,268
Suresh Gubbala 393 2 512
Vivekanand Kumar 393 6 887
Scott R White 385 162 16,412
Nancy R Sottos 385 267 26,749
Rui-Qin Zhang 378 372 9,494
James Durrant 377 503 56,085
Yan Qiao 369 69 4,572
Jianfeng Zang 369 77 5,209
Chang Ming Li 369 925 50,691
Shu-Juan Bao 369 200 8,504
Moonhor Ree 368 247 11,137
Da-wei Wang 361 212 24,741
Shu-Hong Yu 354 805 75,546
Yuanzhe Piao 352 95 3,531
Jaeyoon Kim 352 146 14,605
Andrew Burns 352 15 2,462