15.6(top 1%)
Impact Factor
16(top 1%)
extended IF
360(top 1%)
H-Index
19K
authors
18.2K
papers
1.1M
citations
5.3K
citing journals
214.8K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Zhong Lin Wang 154 2,135 260,555
Lei Jiang 130 1,262 93,463
Ben Zhong Tang 73 1,897 125,636
John A Rogers 72 607 68,735
Martin Pumera 63 867 46,134
Tian-You Zhai 58 467 27,028
Yonggang Huang 51 326 43,393
Wei Huang 51 2,496 114,876
Alex Jen 46 768 59,847
Xiaosheng Fang 46 170 17,153
Han Zhang 45 968 60,386
Kilwon Cho 43 334 15,083
Shu-Hong Yu 43 805 75,546
Iain McCulloch 42 470 43,251
Jiamei Lin 41 443 34,188
Thomas D Anthopoulos 40 412 24,197
Zhenan Bao 38 712 109,790
Donal D C Bradley 38 571 63,709
C-S Lee 37 990 49,048
Shi Xue Dou 37 1,080 54,561
Zhuang Liu 37 449 81,627
René Aj Janssen 36 580 50,375
Young-Yong Noh 36 372 16,377
Dong Wang 35 663 73,121
Zhuang Liu 35 475 82,813
Yiwang Chen 35 554 14,732
David Kaplan 35 896 77,885
Cheolmin Park 35 170 7,495
David L Kaplan 34 1,119 86,356
Christoph J Brabec 33 710 60,318
Hélder A Santos 33 378 14,912
Alex K-Y Jen 31 610 51,788
Xue-Qiang Zhang 31 640 69,863
Chihaya Adachi 31 725 58,247
Huiqiao Li 30 217 15,206
Gordon G Wallace 30 1,194 64,472
Michael Grätzel 30 646 197,671
Richard Friend 30 686 118,633
Yury Gogotsi 30 869 154,585
Hui-Ming Cheng 29 775 106,138
Hong-Bo Sun 29 597 23,650
Ali Khademhosseini 29 748 74,401
Chuanfang Zhang 29 480 113,188
Yongfang Li 28 507 46,063
Henry J Snaith 28 443 115,548
Hai-Bo Zeng 28 433 37,819
Haijun Yu 28 196 13,160
Xiang-yang Liu 28 131 4,047
Wenping Hu 28 692 30,214
Hua Kun Liu 27 997 57,309
Sergei V. Kalinin 27 790 32,877
Antonio Facchetti 27 528 52,739
Feiyu Kang 26 831 48,787
Xinqin Liao 26 275 11,757
Wallace C H Choy 26 272 13,054
James Durrant 26 503 56,085
Thuc-Quyen Nguyen 26 193 14,221
Xian-Zheng Zhang 26 408 22,358
Zi Shuai Wang 26 162 7,978
Andrew Wadsworth 26 213 27,275
Di Chen 25 422 26,607
Il-Doo Kim 25 208 8,008
Zai-Ping Guo 25 525 33,867
Xinglong Wu 25 944 33,717
Wenguo Cui 25 278 9,278
Yu Chen 25 351 32,584
Xiang Yang Liu 25 206 7,272
Jean-Luc E Bredas 25 559 49,480
Husam Niman Alshareef 25 481 29,964
Dmitri Golberg 24 748 52,861
Joachim Maier 24 391 41,452
Seth R Marder 24 317 27,177
Xian-Bin Li 24 341 14,739
Harald Ade 24 425 35,470
Henning Sirringhaus 24 291 43,095
Sang-Woo Kim 24 336 18,513
Lianzhou Wang 24 562 33,387
Zhongfan Liu 24 691 45,387
Ivan P Parkin 24 806 32,304
Liang-Sheng Liao 24 434 16,798
Meilin Liu 24 664 50,645
Martin Heeney 24 337 25,793
Tom Wu 23 356 24,387
Wen-Chang Chen 23 438 15,359
Min Wei 23 251 14,924