5.1(top 2%)
Impact Factor
5.9(top 2%)
extended IF
151(top 2%)
H-Index
7.5K
authors
16.8K
papers
325.9K
citations
7.4K
citing journals
93.4K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Guang-Bin Huang 12,028 163 31,754
Yoan Miche 11,793 151 28,305
Jinde Cao 3,923 1,823 63,663
Yurong Liu 3,504 216 12,414
Fuad E Alsaadi 3,195 875 23,933
Nianyin Zeng 2,471 82 4,167
Zidong Wang 2,260 528 31,053
Tingwen Huang 1,859 698 20,729
Amaury Lendasse 1,607 143 3,716
Ju H. Park 1,420 812 26,695
Zhigang Zeng 1,384 382 11,951
Dawei Gong 1,351 270 11,751
Chuandong Li 1,278 375 8,263
Michel Verleysen 1,252 127 4,116
Johan A K Suykens 1,218 368 18,514
Ling Shao 1,216 493 16,699
Xuelong Li 1,205 710 32,186
Amir Hussain 1,169 403 7,727
Francisco Herrera 1,130 802 61,504
Meng Joo Er 1,074 130 4,470
Song Wu 1,057 12 1,082
Suibing Li 1,055 357 9,535
Ard Oerlemans 1,046 2 1,050
Yu Liu 1,032 16 1,466
Yanming Guo 1,031 18 1,362
Derong Liu 985 429 13,325
R Rakkiyappan 970 198 7,229
Derui Ding 967 142 5,941
Liang Guo 920 202 5,557
Yaguo Lei 920 107 12,057
Min Wu 887 624 15,454
Kyoung-Jae Kim 870 20 2,091
Aboul Ella Hassanien 867 670 11,087
Hossam M Zawbaa 856 73 2,073
Barbara Hammer 850 202 3,145
sakthivel Rathinasamy 834 435 9,276
Dacheng Tao 797 669 35,617
Qing-Long Han 791 481 26,032
Athanasios V Vasilakos 780 607 30,994
Erik Cambria 766 289 13,992
Xian-Ming Zhang 764 112 8,357
Zhanshan Wang 755 247 5,397
Xiaohua Ge 753 74 5,179
Ding Wang 752 161 5,632
Jing Lin 747 39 3,866
Loris Nanni 735 204 5,525
Fabrice Rossi 734 63 1,318
David Zhang, Dapeng 719 834 39,909
Ji Han 710 275 11,407
Qiankun Song 690 80 2,465
Andrzej Cichocki 689 544 18,208
Quan Zou 682 316 11,173
Alberto Prieto Espinosa 671 77 1,790
Shouming Zhong 669 218 5,413
Qm Jonathan Wu 666 332 6,534
Hua-guang Zhang 665 313 12,723
Ajith Abraham 664 817 15,417
Naipeng Li 663 38 3,860
Manuel M Graña Romay 662 333 3,521
Yanwei Pang 660 432 12,286
Hui-Ling Chen 659 264 12,402
Christian Igel 649 99 4,194
Bao-Liang Lu 646 92 3,010
Haijun Jiang 645 215 4,751
Quanxin Zhu 635 265 6,368
Yong He 635 537 21,489
Yunong Zhang 635 412 8,149