11.3(top 1%)
Impact Factor
12(top 1%)
extended IF
509(top 1%)
H-Index
20.8K
authors
18.1K
papers
1.9M
citations
7.4K
citing journals
265.6K
citing authors

Most cited authors in 2012

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Zhong Lin Wang 5,223 2,128 251,561
Yumeng Shi 4,540 183 21,072
Lain-Jong Li 4,305 427 50,385
Long Lin 2,678 83 16,832
Konstantin Novoselov 2,613 416 238,450
Peter Nordlander 2,570 407 62,962
Yi Cui 2,490 487 115,996
Nanfang Yu 2,360 81 18,538
Francesco Aieta 2,360 15 9,237
Mikhail A Kats 2,360 93 13,796
patrice Genevet 2,360 92 14,004
Federico Capasso 2,360 241 31,735
Zheng Liu 2,280 467 51,634
Tomas Palacios 2,226 195 15,081
Keng-Ku Liu 2,187 42 5,366
Naomi J Halas 2,046 385 79,882
Chongwu Zhou 1,984 238 32,637
Nian Liu 1,981 196 25,378
Dingchang Lin 1,981 233 75,581
Rodney S Ruoff 1,969 537 173,534
Guanhui Gao 1,928 71 5,215
Bipin Kumar Gupta 1,928 94 5,137
Liam Britnell 1,871 11 6,337
Ali Javey 1,834 309 43,825
Alexander A Balandin 1,829 296 38,855
Chongmin Wang 1,805 432 36,667
Kuniharu Takei 1,775 152 12,173
Liehui Ge 1,746 27 4,475
Benny Abraham Kaipparettu 1,746 44 3,945
Li Song 1,746 477 31,462
Angel A Marti 1,746 102 5,903
Sefaattin Tongay 1,717 185 15,579
Yat Li 1,707 169 30,437
Jang Wook Choi 1,681 240 30,170
Jing Kong 1,666 248 26,718
Ki Kang Kim 1,666 98 11,991
Cinzia Casiraghi 1,664 75 6,090
Xihong Lu 1,660 340 30,600
Gongming Wang 1,660 112 20,538
Teng Zhai 1,660 76 13,091
Minghao Yu 1,660 103 16,596
Qingbo Zhang 1,579 49 6,974
Zongming Xiu 1,579 11 2,478
Pedro Alvarez 1,579 352 31,896
Hua Zhang 1,564 729 106,142
Hua Zhang 1,564 414 91,452
Chao-Sung Lai 1,535 245 4,584
Ching-Yuan Su 1,535 98 5,920
Wenjing Zhang 1,535 139 13,314
Yu-Chuan Lin 1,535 54 4,398
Hai Li 1,535 174 22,739
Hui Fang 1,517 58 7,085
Sihong Wang 1,483 64 15,439
David Cohen-Tanugi 1,461 10 2,478
Yu-Liang Cao 1,451 247 21,063
Hengxing Ji 1,417 110 10,686
Yusheng Zhou 1,415 49 10,522
Hongqi Xu 1,395 257 10,315
Li Li Zhang 1,394 110 22,410
Matthew T Mcdowell 1,391 96 19,171
Yan Yao 1,391 124 23,203
Steven Chuang 1,378 13 2,915
Han Wang 1,339 128 13,394
Lili Yu 1,339 16 3,911
Madan Dubey 1,339 68 9,807
Philippe Caroff 1,320 121 7,139
Wenzhuo Wu 1,311 120 11,351
Feng-Ru Fan 1,311 52 12,702