10.1(top 1%)
Impact Factor
10.5(top 1%)
extended IF
239(top 1%)
H-Index
11.3K
authors
18.8K
papers
765.7K
citations
7.1K
citing journals
136.5K
citing authors

Most published authors

AuthorArticlesTotal ArticlesTotal Citations
Manuel A Coimbra 70 303 10,243
Lina Zhang 60 506 30,923
Robert Gilbert 56 509 22,452
Robert G Gilbert 54 429 19,342
Guilherme Lanzi Sassaki 51 209 5,574
Jayakumar Rangasamy 49 255 19,079
Stephen E Harding 44 330 8,592
Yonghao Ni 43 265 5,966
Meng He 42 456 23,359
Michael Gidley 42 231 13,044
Robert J Linhardt 42 648 25,552
Ming-Qiang Zhu 41 427 15,461
Henk A Schols 41 209 8,403
Rekha S Singhal 40 326 11,221
Dong Li 38 153 4,009
Peter R Chang 38 139 8,306
Hongbing Deng 37 147 5,082
Alain Dufresne 36 374 43,262
Benu P Adhikari 36 340 11,467
Shao-Ping Nie 35 368 11,945
Regina C M De Paula 34 108 3,975
Maria Rita Sierakowski 34 122 3,565
Steve W Cui 33 244 9,257
Long Yu 33 162 8,164
Stefan Kasapis 32 248 5,883
Didier le Cerf 32 138 3,169
Julien Bras 31 190 13,506
Thomas Heinze 31 197 5,088
Kevin J Edgar 30 106 5,792
Akira Isogai 30 551 30,698
Xi-Guang Chen 30 149 5,171
Fengwei Xie 29 150 5,399
Roger Andersson 28 142 5,857
Zhengyu Jin 27 281 5,196
Luc Picton 27 114 2,586
Bjørn E Christensen 27 87 3,758
Bruce R Hamaker 27 252 8,121
Bjørn T Stokke 27 144 5,502
Catherine Mgc Renard 27 208 7,877
Ling Chen 27 142 5,195
Antje Potthast 27 352 7,531
Shi-Guo Chen 26 290 8,215
Sushil Dhital 26 95 3,462
Ming-Yong Xie 25 248 8,425
José María Kenny 25 668 29,715
Guang-Li Yu 25 115 3,532
Xiao-Xiong Zeng 25 163 6,817
Michael J Gidley 25 99 10,347
Katsuyoshi Nishinari 25 434 14,683
Rilton A De Freitas 25 87 1,999
David Julian McClements 24 1,614 93,215
Hongqi Dai 24 226 4,791
Jong-Whan Rhim 24 206 13,149
Hiroshi Tamura 24 161 12,083
Essam S Abdel-Halim 24 39 1,862
Ivan Šimkovic 24 67 914
Jian-Hua xie 23 214 5,621
Shinsuke Ifuku 23 93 3,623
Munish Ahuja 23 264 5,082
Se-Kwon Kim 23 794 33,489
Zhanyong Guo 23 101 3,001
Wenqiang Tan 23 99 2,786
Moustafa M G Fouda 23 72 2,899
Xiaojuan Xu 22 109 3,484
Andreas Blennow 22 153 4,679
Kan Ding 22 56 1,122
Pengcheng Li 22 110 2,294
Shiguo Chen 22 157 4,170
Elena Fortunati 22 134 9,542
Elliot Gilbert 21 169 4,920
Elaine R Carbonero 21 53 1,733
Karin Stana-Kleinschek 21 182 4,028
Xiaofeng Sui 21 178 4,096
Wei Zhang 21 101 5,138
Edvani Muniz 21 254 8,545
Zhiping Mao 21 128 2,123
Costas Biliaderis 21 220 14,953
Majid Montazer 21 298 8,524
Xiao-Wen Shi 21 117 4,065
Sami Boufi 21 187 8,471
Jian-Ping Luo 20 74 2,047
Arthur J Ragauskas 20 633 35,501
Michael K C Tam 20 385 17,460
Mirjam A Kabel 20 108 3,325
Mingyue Shen 20 119 3,788
Fuming Zhang 20 256 6,103
Deyun Wang 20 121 2,759
Peter J Halley 20 167 7,784
Andrea C Ruthes 20 42 1,084
Warayuth Sajomsang 20 52 2,008
Kunj Behari 20 54 987
Bijia Wang 20 110 1,966
Gordon A Morris 20 90 2,984