12.8(top 1%)
Impact Factor
13.2(top 1%)
extended IF
254(top 1%)
H-Index
25K
authors
22.1K
papers
1M
citations
3.4K
citing journals
161.1K
citing authors

Most cited authors

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Xuping Sun 4,333 601 55,199
Jiaguo Yu 4,305 793 121,055
Guozhong Cao 4,067 518 34,511
Subodh Mhaisalkar 4,001 525 40,949
Michael Grätzel 3,824 647 193,756
Zhanhu Guo 3,780 926 56,217
Feiyu Kang 3,608 832 47,068
Xiao-Gang Zhang 3,590 425 30,726
Arumugam Manthiram 3,452 565 55,685
Shi Xue Dou 3,407 1,087 52,564
Abdullah M. Asiri 3,278 1,948 77,797
Yusuke Yamauchi 3,272 1,015 54,904
Zhen Zhou 3,213 358 28,604
Liduo Wang 3,135 129 10,108
Tom Baikie 3,110 56 6,088
Hua Kun Liu 3,105 1,003 56,243
Huan Pang 3,050 430 23,832
Xiaogang Zhang 3,022 218 16,022
Bei Long 2,991 292 27,839
Zhong Chen 2,931 616 26,239
Fan Dong 2,919 413 29,152
Lei Jiang 2,915 1,263 90,024
Guangda Niu 2,886 144 12,349
Wei Huang 2,882 2,509 109,651
Yitai Qian 2,759 413 19,338
Jinhua Ye 2,682 657 51,032
Pedram Fatehi 2,657 403 14,410
Yue-kun Lai 2,647 198 14,690
Yang-Kook Sun 2,641 675 59,364
Zm Wang 2,589 473 47,905
Ivan P Parkin 2,541 807 31,426
Yury Gogotsi 2,378 875 148,755
Bei Cheng 2,349 392 71,808
Liquan Chen 2,335 274 25,025
Yanan Fang 2,308 30 3,046
G X Wang 2,300 706 53,554
Likun Pan 2,279 388 19,297
Abdullah M Asiri 2,260 325 33,008
Hong-Zheng Chen 2,235 301 15,915
Haoyu Fu 2,231 125 11,780
Yanfa Yan 2,198 473 31,751
Taihong Wang 2,189 332 28,477
Fengxia Wei 2,180 57 4,154
Xihong Lu 2,178 340 30,600
Ping Nie 2,174 104 6,706
Yabing Qi 2,174 183 11,827
Mietek Jaroniec 2,168 883 92,791
Wei Zhou 2,165 708 40,017
Pei Kang Shen 2,161 256 12,480
Xin-hui Xia 2,157 293 21,032
Xiao-Bo Ji 2,133 371 19,169
Zongping Shao 2,122 692 39,206
Shuhui Li 2,118 43 4,105
Chun-Sen Liu 2,095 239 14,390
Huisheng Peng 2,086 318 22,325
Bao Yu Xia 2,067 226 24,011
Madhavi Srinivasan 2,055 353 26,470
Yi-Bing Cheng 2,048 535 28,241
Yuping Wu 2,046 555 30,545
Jianying Huang 2,037 132 8,342
Yu Xin Zhang 2,035 357 16,926
Shi Zhang Qiao 2,022 531 84,344
Dengsong Zhang 2,010 226 14,205
Martin K Schreyer 2,005 38 2,722
Bing Ding 2,003 72 4,934
Nam Hoon Kim 1,995 301 20,819
Zhichuan J Xu 1,985 354 30,208
Xiaobo Chen 1,951 140 37,706
Zhu Yongfa 1,946 372 35,179
Kulamani Parida 1,941 463 19,267
Jie-Shan Qiu 1,939 674 36,521
Honggang Fu 1,937 260 20,927
Lai-Fa Shen 1,919 149 16,463
Dongyuan Zhao 1,918 706 83,915
Junqing Hu 1,915 185 10,498
Jung Ho Kim 1,865 252 14,511
Jieshan Qiu 1,853 362 22,151
Ching Ping Wong 1,843 857 37,083
Huijun Zhao 1,837 563 36,994
Xinping Ai 1,833 161 12,274