3.3(top 5%)
Impact Factor
3.5(top 5%)
extended IF
204(top 1%)
H-Index
19.1K
authors
20.2K
papers
554K
citations
6.5K
citing journals
175.3K
citing authors

Most cited authors in 2010

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Sanghyeon Park 511 66 2,680
Ki Kang Kim 511 98 11,991
Chu-Young Cho 303 30 1,719
Thalappil Pradeep 302 545 23,716
Deepthy Menon 299 93 5,600
Yumeng Shi 297 183 21,072
Lain-Jong Li 297 427 50,385
Young Hee Lee 297 147 20,684
Byung Hee Hong 292 216 36,215
Erika Porcel 279 19 663
Yoshiya Furusawa 279 165 5,571
Sandrine Lacombe 279 22 803
Hynd Remita 279 77 4,300
Noriko Usami 279 36 789
Kaili Jiang 269 220 13,398
Saiful I Khondaker 269 77 6,366
R Stanley Williams 268 388 40,144
Ming Liu 266 214 11,059
Qi Liu 266 218 9,242
Ruifeng Zhou 264 26 2,656
Jason H Hafner 263 95 21,338
Prasanth Ravindran 256 17 603
Cheol Seong Hwang 250 611 26,239
Kyung Min Kim 250 74 5,569
Johan Hofkens 248 566 24,331
Mirco Cantoro 248 12 1,634
Geoffrey Pourtois 248 73 2,310
Bert F Sels 248 204 16,594
Marleen H Van Der Veen 248 20 696
Tom Vosch 248 152 7,154
Amirhasan Nourbakhsh 248 11 1,078
Zhong Lin Wang 247 2,128 251,561
Tohru Tsuruoka 235 88 4,554
Kazuya Terabe 235 183 7,847
Fijs Wb Van Leeuwen 233 226 7,322
Takhee Lee 231 340 13,498
Sangchul Lee 231 26 1,339
Woojin Park 231 48 1,726
Woong-Ki Hong 231 80 2,872
Yung Ho Kahng 231 40 2,866
Kimberly A Dick 227 177 8,896
Jianhong Yang 226 74 752
Philippe Caroff 218 121 7,139
Min Hwan Lee 213 62 3,530
Jianbo Wang 211 173 2,918
Qingfang liu 211 181 2,830
Zhongmin Su 211 1,206 41,771
Zhiyong Li 207 46 3,009
Quanxi Jia 203 464 17,609
Davide Peddis 195 149 3,270
Elisabetta Agostinelli 195 73 1,312
Ru-Shi Liu 192 606 26,337
Michael Hsiao 192 339 11,560
Liang Liu 190 51 1,681
Kai Liu 190 121 7,025
Jiaping Wang 190 115 5,892
Yonghao Xiu 185 25 1,618
Ching Ping Wong 185 857 37,083
Dileep Singh 184 52 2,124
Elena V Timofeeva 184 37 2,337
Chao Cao 183 100 2,388
Fuh-Gwo Yuan 175 74 2,187
Philip D Bradford 175 59 2,009
Yingying Zhang 175 125 8,028
Yingying Zhang 175 124 8,098
Yuntian T Zhu 175 400 32,708
Ali E Aliev 174 56 4,468
Ray H Baughman 174 283 37,746
Klaus-Viktor Peinemann 172 144 8,231
Pedro Baptista 169 200 7,191
Christophe Durand 165 28 1,246
Zhengquan Li 165 167 9,241
Yong Hu 165 180 7,868
Haisheng Qian 165 160 7,287
Joel Eymery 165 154 3,548
Suneil Jain 162 98 5,123
Kevin M Prise 162 305 12,411
Karl T Butterworth 162 72 3,268