7.5(top 1%)
Impact Factor
7.9(top 1%)
extended IF
254(top 1%)
H-Index
30.8K
authors
21K
papers
783.6K
citations
5.7K
citing journals
216.8K
citing authors

Most cited authors in 2010

AuthorCitationsTotal ArticlesTotal Citations
Rongchao Jin 1,180 284 37,935
Markus Niederberger 967 254 17,067
Xin Wang 965 350 22,262
Frederik C Krebs 893 183 17,817
Thomas Tromholt 893 21 2,684
Frank C J M Van Veggel 878 75 5,876
John-Christopher Boyer 878 31 6,372
Zhang Lin 555 302 10,695
Feng Huang 546 255 10,354
Hualan Wang 534 12 2,097
Qing-Li Hao 534 95 4,708
Qingli Hao 534 86 5,740
Patrik Schmuki 510 717 48,779
Kiyoung Lee 510 137 7,930
Poulomi Roy 510 33 4,810
Younan Xia 504 678 129,507
Eiji Hosono 476 120 12,202
Haoshen Zhou 476 558 42,149
Rose Amal 447 481 26,170
Jingwei Xie 445 99 6,917
Yong-Gang Wang 440 386 30,768
Huiqiao Li 440 218 14,576
Ping He 440 233 11,342
Jessica Marianne Rosenholm 439 166 6,650
Cecilia Sahlgren 439 81 5,581
Mika Lindén 439 78 4,927
Jing Zhang 435 53 1,852
Lutz Mädler 422 214 25,258
Wey Yang Teoh 422 81 4,748
Kangle Lv 393 138 8,644
Jia-Jie Fan 393 144 6,813
Jiaguo Yu 393 793 121,055
Chang Ming Li 382 927 49,689
Liming Zhang 376 8 430
Jie Huang 376 58 2,241
Zhijun Zhang 376 158 9,800
Peter G Vekilov 361 140 7,108
Peng Chen 361 374 32,301
Peng Chen 361 250 27,219
Yumeng Shi 349 183 21,072
Lain-Jong Li 349 427 50,385
Dönüş Tuncel 323 49 1,744
Hilmi Volkan Demir 323 457 13,177
Xu Wu 309 36 2,070
Zhihe Qing 309 73 3,228
Kostya K Ostrikov 306 801 23,238
Lifeng Yan 289 207 8,140
Wufeng Chen 289 23 4,310
Yulin Deng 287 66 5,058
Zhengzhi Zhou 287 6 444
Heather K Hunt 281 32 792
Andrea Armani 281 110 3,011
Yongde Xia 276 143 8,016
Robert Mokaya 276 160 10,709
Zhuxian Yang 276 50 3,095
Liang Li 275 179 11,551
Tian-You Zhai 275 471 25,675
Yoshio Bando 275 949 67,055
Dmitri Golberg 275 752 52,164
Samir Kumar Pal 271 249 8,328
John Watt 270 44 1,658
Richard D Tilley 270 197 7,171
Soshan Cheong 270 72 2,506
Mallikarjuna N Nadagouda 267 239 13,176
Shuyun Zhu 242 82 2,368
Di Li 241 110 11,181
Chun-Hai Fan 241 734 54,519
Pramod K Verma 236 42 1,514
Paul Lourdu Xavier 236 30 2,133
Thalappil Pradeep 236 545 23,716
Kamalesh Chaudhari 236 21 1,106
Jean-Olivier Durand 217 68 6,134
Céline Frochot 217 74 3,493
Pierre Couleaud 217 17 1,699
Sébastien Richeter 217 76 2,367